Prekogranična regija- gdje rijeke spajaju, a ne razdvajaju

Novosti
MINORITIES AS BRIDGES BETWEEN COMMUNITIES

Početna konferencija projekta

 

U Prosvjetno-kulturnom centru Mađara u Osijeku 20.10. je održana početna konferencija projekta “Manjine kao mostovi između zajednica”, financiranog kroz Program prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. Nositelj projekta je Turistička zajednica Osječko-baranjske županije, a partneri su Hrvatska samouprava iz Pečuha koja predstavlja hrvatsku manjinu u Mađarskoj, Zsolnay kulturna četvrt iz Pečuha i Demokratska zajednica Mađara Hrvatske. Osječko-baranjska županija podupirući je partner projekta, a konferenciji je nazočio i zamjenik župana Osječko-baranjske županije iz reda nacionalnih manjina Radomir Čvarković.

Jedan od osnovnih izazova za jačanje turističke razmjene između Mađarske i Hrvatske upravo je jezična barijera, stoga projekt ima za cilj povećanje tijeka informacija između medija i turističkog i kulturnog sektora u Osječko-baranjskoj županiji i Županiji Baranja, s naglaskom na promociju i informiranje o kulturnim i turističkim događanjima.

Održana su i dva tematska panela na kojima su sudjelovali Oliver Matijević, izvršni predsjednik Demokratske zajednice Mađara Hrvatske, Stjepan Blažetin, predsjednik Hrvatske samouprave-Pečuh, Goran Ivanović saborski zastupnik, Renata Forjan, direktorica Turističke zajednice Općine Bilje, Ljiljana Vajda-Mlinaček, direktorica za marketing, turizam i korporativne komunikacije Belje plus d.o.o., Dražena Vrselja, intendantica Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku, Ivana Jurić, direktorica TZ OBŽ i Mislav Matišić iz TZ OBŽ.

Nositelj:

client-image

Partneri:

client-image
client-image
client-image