Horvátországi Magyar Nemzetrész Értéktár Bizottság

 

Nemzeti értékek makett kiállítása

2012-ben megalakult a Horvátországi Magyar Nemzetrész Értéktár Bizottság, ami tevékenységével felkarolta a magyar nemzeti értékek gyűjtésének, összeírásának folyamatát. Az elődeink életviteléhez, hagyományaihoz, kultúrájához köthető értékek szervezett keretek közötti átörökítésének, mentésének „mozgalma” új dimenzióba helyezte a horvátországi magyarság örökségének szemléletét. Ezen lelkesedés eredményeként döntött úgy a Bizottság, hogy a horvátországi magyar értékek tárából makett kiállítást szervez. A kiállítás tematikusan felépített tartalma alkalmas mind az idősebb, mind a fiatalabb korosztály figyelmének felkeltésére, egyéni vagy csoportos fogadására, ugyanakkor az elemek könnyű kezelhetősége révén az általános iskolákban, különböző rendezvényeken, falunapokon ad-hoc jellegű mobilkiállítás megszervezésére.

Nemzeti értékeink megismertetése, népszerűsítésé mobil kiállítások, bemutatók által

A Horvátországi Magyar Nemzetrész Értéktár Bizottság tevékenysége felöleli a nemzeti értékek gyűjtésének és megismertetésének folyamatát. A határon túli magyarságunk közössége értékeli és elismeri ezen nemzetegyesítő és –megtartó erővel bíró elhivatott tevékenységet, így különböző kiállítások, bemutatók megszervezése során aktív szerepet vállalnak (pl. alkalmi fellépések, ismertető előadások). A Bizottság előszeretettel tesz eleget a különböző hazai és nemzetközi felkéréseknek, ahol a nemzeti értékeink ismertetése, terjesztése megvalósulhat. Az alkalmi koreográfiák, a makett kiállítások, a bemutató előadások nemcsak magyarságunk, de a többségi nemzet körében is elismerést, megbecsülést vált ki.

Értékgyűjtés

A Horvátországi Magyar Nemzetrész Értéktár Bizottság 2012-es megalakulásától kezdve folyamatos értékfeltáró és –gyűjtő tevékenységet végez. A Bizottság működését és székhelyét biztosító háttérszervezet a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK), melynek a horvátországi tömbmagyarság életterét lehatároló Drávaszögben, Bellye településén van a központi irodája. A Bizottság jellemzően „centralizált” működési formában látja el az értékek megőrzését, összeírását, ugyanakkor az értékek ápolásánál, megtartásánál, a jövő generációinak való átörökítésnél segítséget jelentenek a magyar településeken működő helyi kultúregyesületek különböző szekcióinak tevékenységei is.    A háttérszervezet a székhelyén a Bizottság számára kiállítótermet biztosít az összegyűjtött értékelemek körének bemutatására, amit szabadon látogathatnak az érdeklődők. Lehetőség szerint a helyi települések művelődési házaiban, otthonaiban a helyi feltáró munka eredményei is bemutatásra, kiállításra kerülnek. 

Értékelemek kategóriái

I. Agrár- és élelmiszergazdasági kategória

  1. Az ártéri és folyami halászat ősi eszközei a Drávaszögben (Kopácsi rét)

 Rekesztő szerszámok: varsa, vejsze, presztervarsa (v. preszterce)

 Állító szerszámok: marázsaháló (v. marázsa)

 Vető szerszámok: pendelyháló (v. pöndőháló)

 Tapogató szerszámok: burítóháló

 Halászati eszközök: kopácsi csikli

  1. Élelmiszergazdaság, gasztronómia

 Csiptetős ponty (Kopács)

 Mundéros csuka (Kopács)

 Halpaprikás (Kopács)

 Kásás hurka (Kopács)

 Hegyibab (Csúza)

 

II. Turizmus, vendéglátás kategória

 Kakasütés (alakoskodó farsangi szokás – Várdaróc, Kopács)

 Májusfakitáncolás (Újbezdán)

 

III. Kulturális örökség kategória

 Fíkötők v. főkötők (Drávaszög)

 Kebél (Szentlászló)

 

IV. Épített örökség kategória

Ács Gedeon síremléke (Csúza)

Drávaszögi református templomok (Laskó, Hercegszőlős)

Borkó Julianna síremléke (Kopácsi temető)

Béni Izsák síremléke (Vörösmart)

Hambár (fatalpas ősi gabonatárolók) – (Kórógy, Haraszti)

 

A KÉZIKÖNYV DIGITÁLIS VÁLTOZATA

RÖVID FILMEK AZ ELEMEKRŐL