Pannónia Tehetségprogram Ösztöndíj pályázati felhívás

A Kulturális és Innovációs Minisztérium a Tempus Közalapítvány által rendelkezésre bocsátott támogatási keret biztosításával pályázatot hirdet nemzetközi hallgatói mobilitások megvalósítására a világ legrangosabb felsőoktatási intézményeibe a legkiválóbb tehetségeink képességeinek és tudásának kiaknázása érdekében. Pannónia Tehetségprogram Ösztöndíjban azok a hallgatók részesülhetnek, akiknek a mobilitása a pályázat benyújtásakor a Times Higher Education, a Quacquarelli Symonds, valamint az Academic Ranking of World Universities nemzetközi felsőoktatási rangsorokban első 100 helyen szereplő külföldi felsőoktatási intézménybe irányul. A pályázat lebonyolítója a TKA.

A Pannónia Tehetségprogram Ösztöndíj (a továbbiakban: Ösztöndíjprogram) célja a legkiemelkedőbb tehetségek kimagasló anyagi és szakmai támogatása, különösen a STEM+ területeken [természettudomány, műszaki, informatikai, agrár-, orvos- és egészségtudomány területen (együttesen: STEM+)]. A hazai munkaerőpiacon különös jelentőséggel bír a világ legkiválóbb egyetemein szerzett diplomával elhelyezkedők aránya, a külföldön megszerzett tudás hazai hasznosulása. 

A pályázat benyújtásának határideje közép-európai nyári időszámítás szerint: 2024. július 21.  23:59

A pályázat teljes szövege:

https://pannoniaosztondij.hu/pannonia-tehetsegprogram-osztondij-palyazati-felhivas