Rekordösszegű ösztöndíj hat magyar egyetemistának

Magyarország eszéki főkonzulátusa hat magyar nemzetiségű, horvát felsőoktatási intézményben tanulmányaikat megkezdő/folytató hallgatót részesített ösztöndíjban.

A pályázatra minden olyan horvát állampolgárságú, magyar nemzetiségű személy jelentkezhetett, aki a 2022-2023-as tanévben nappali tagozatos képzésben vesz részt valamelyik horvátországi felsőoktatási intézményben. Előnyt élveztek a Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központban végzett tanulók, valamint az igazoltan hátrányos szociális helyzetű pályázók.

A beérkezett pályázatok elbírálásában és a döntéshozatalban Magyarország Eszéki Főkonzulátusa mellett a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége, az eszék-rétfalusi Magyar Népkör és az Economica Hungarica Alapítvány vett részt.

Hétfőn ünnepélyes keretek között köszöntötték az ösztöndíjasokat. Elsőként dr. Császár Zoltán konzul gratulált a fiataloknak, majd Jankovics Róbert, a HMDK elnöke szólt az egyetemistákhoz.

– Összesen 15 pályázat érkezett be, a jelentkezők közül nyolcan az eszéki Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéken folytatnak tanulmányokat. Ezért gondoltuk úgy, hogy az ösztöndíjazottak felét, tehát három főt erről a karról, hármat pedig más szakokról választunk. Rekordösszegű ösztöndíjat sikerült kiosztani, ezúton is gratulálok a hallgatóknak, és eredményes tanulmányokat kívánok nekik – nyilatkozta Jankovics Róbert HMDK-elnök.

Az ösztöndíjcélú rekordnagyságú összeg részben az eszéki magyar konzulátus által szervezett koncerteken folyt be, továbbá az OTP Bank szlavóniai regionális képviselete és több magyar vállalkozó felajánlásából gyűlt össze, de az Economica Hungarica Alapítvány is nagy szerepet játszott az adományok összegyűjtésében.

A magyar szakosok közül a várdaróci Péter Petra (II. évfolyam) és Bisztrica Viktória (II. évfolyam), valamint az eszéki Stanušić Márta (I. évfolyam) nyerte el a 950 eurós ösztöndíjat, ők az eszéki magyar iskolaközpont diákjai voltak, ez előnyt jelentett a pályázati elbírálás során. 800 eurós ösztöndíjat vehetett át a matematika szakos újbezdáni Pálinkás Zoltán (I. évfolyam), a logopédia szakos hercegszőlősi Csapó Adrienn (I. évfolyam) és a grabovaci (Albertfalu) Munk Gábriel joghallgató (I. évfolyam).