SOHA ENNYI MAGYAR KÉPVISELŐ!

Újabb magyar önkormányzati mandátumok Sipos Krisztinának (Daràzsi Járási Tanàcs), Hugyik Imrének (Erdődi Járási Tanàcs) és Kistóth Jánosnak (Dárdai Járási Tanács)

Lapunkban júniusban, az önkormányzati választások lezárulását követően már beszámoltunk arról a történelmi sikerről, amelyet magyarságunk elért a helyhatósági választásokon. Így végre megfelelő képviseletünk van a Bellyei, a Hercegszőlősi, a Darázsi, a Baranyaszentistváni, a Tordincei, a Lacházi, az Ernestinovói, a Tompojevci és több más járásban is. Beszámoltunk annak idején arról is, hogy az Erdődi és a Dárdai járásban a májusi választásokon egyetlen magyar sem szerzett mandátumot, míg a Darázsi járásban úgy alakult a helyzet, hogy a magyarokat megillető három hely helyett csak két magyar nemzetiségű képviselő szerzett mandátumot. Így ezekben pótválasztásra kerül sor, amelyet a horvát kormány augusztus 19-ei ülésén írt ki október 3-ára.

Országosan 99 új önkormányzati képviselő megválasztására kerül sor, közülük 11 roma nemzetiségű, 74 szerb, 3 bosnyák, 3 magyar, 1 ukrán, valamint három „hiányzó” horvát nemzetiségű képviselőt is választanak (a Kácsfalusi, a Borovói és a Trpinjai járásban).

Nálunk azért csak 3 önkormányzatban lesz pótválasztás, mert a horvátországi magyarok rendkívül aktívak voltak a májusi választások alkalmával, így több önkormányzatban magyar „túlképviseletről” is beszélhetünk (főleg az előző ciklus mandátumaihoz képest), míg más nemzeti kisebbségeknél jóval kisebb volt a részvétel.

AZÉRT LESZ CSUPÁN HÁROM MAGYAR PÓTVÁLASZTÁS, MERT MI A MIEINKET MÁJUSBAN MAJDNEM MINDEHOL MEGVÁLASZTOTTUK!

Ami a magyar szempontból fontos három önkormányzatot illeti, a Darázsiban, az Erdődiben és a Dárdai járásban is csupán 1-1 jelölölőlista indul a mandátumért, ami újabb bizonyítéka annak, hogy a horvátországi magyarság a belügyeit meg tudja végre beszélni „házon belül”. Így tehát október 3-a után az erdődi Hugyik Imre, a kiskőszegi Sipos Krisztina és a meccői Kistóth János is erősíthetik majd a magyar érdekképviseletet Horvátországban.

Emlékeztetőül: az október 3-ai pótválasztásokon csak az adott nemzetiséghez tartozó választópolgárok szavazhatnak.

Sipos Krisztina
Hugyik Imre
Kistóth János