Prekogranična regija- gdje rijeke spajaju, a ne razdvajaju

23-29.08.2021. - Osijek
MINORITIES AS BRIDGES BETWEEN COMMUNITIES

Zemlja bez granica

Zemlja bez granica je tradicionalna, višegodišnja manifestacija za djecu, mlade i cijele obitelji. Ona transformira Osijek u grad mašte i inspiracije, a mnoge lokacije u gradu postaju isključivo dječja domena, rezervirana za stvaranje i učenje o glazbi, razvijanju likovnosti, kazalište i edukaciju.

Organizator:
Udruga Breza

 Web-stranica:
http://www.zemljabezgranica.com/

Nositelj:

client-image

Partneri:

client-image
client-image
client-image