Prekogranična regija- gdje rijeke spajaju, a ne razdvajaju

02-07.08.2021. - Ernestinovo
MINORITIES AS BRIDGES BETWEEN COMMUNITIES

Kiparska kolonija Ernestinovo

Ernestinovo je najznačajnije i najveće sastajalište kipara naive koji od jutra do večeri u kolovozu na otvorenom, u Parku skulptura, stvaraju monumentalna djela i urezuju tragove dlijeta u trupac starog slavonskog hrasta. Izrađene skulpture se postavljaju u samom parku, te uz glavnu ulicu u Ernestinovu.

Organizator:
Općina Ernestinovo

Web-stranica:
https://www.ernestinovo.hr/category/dogadjanja/kiparska-kolonija/

Nositelj:

client-image

Partneri:

client-image
client-image
client-image