Prekogranična regija- gdje rijeke spajaju, a ne razdvajaju

25.09-04.09.2021. - Bikal
MINORITIES AS BRIDGES BETWEEN COMMUNITIES

Doživljajno imanje Bikal

Zaviri u svaku obrtničku radionicu na imanja, u rad svakog majstora i kupi neke od njihovih proizvoda. Očekuje te i „selo bajki” na ručni rad u “Zöld Diófa Csárda”-i – u Dvorištu za rukotvorevine i Vodenici. U starogradskim radionicama rado Vas čekaju licitari, izrađivači karikatura, kožari, kujundžije, izrađivači emajlirana stakla i staklenih slika, oslikavači kositrenih vojnika, knjigoveže, prodavači meda, izrađivač renesansne odjeće u krojačkoj radionici, ukrašavatelj žlica te rezbar drveta u jednom od brojnih zavijutaka grada.

Organizator:
Bikali Élménybirtok/Hella’91 Kft.

Web-stranica:
https://elmenybirtok.hu/programok/szeptemberi-program

Nositelj:

client-image

Partneri:

client-image
client-image
client-image