Prekogranična regija- gdje rijeke spajaju, a ne razdvajaju

18.09.2021. - Tikveš
MINORITIES AS BRIDGES BETWEEN COMMUNITIES

6. Baranjski Ferivi polumaraton

Na području Kopačkog rita u Baranji održava se jedan od najatraktivnijih hrvatskih polumaratona. Start je kod dvorca u Tikvešu, a trči se podunavskim šumama, nasipom i uz kanale i močvare u fantastičnom prirodnom ambijentu gdje caruju baranjski jelen i orao štekavac.

Organizator:
Atletski klub Slavonija  – Žito

 Web-stranica:
http://akslavonija-zito.hr/baranjski-polumaraton/

Nositelj:

client-image

Partneri:

client-image
client-image
client-image