Figyelem! Pályázat a gyereküket magyar iskolákba írató szülők részére

Az Europa AP – a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége közreműködésével – a 2023-2024-as tanévre 50 ösztöndíjat ítél oda az általános iskola 1. és 5. osztályába, valamint a középiskola 1. osztályába először (nem osztályismétlőként) beiratkozott azon tanulók számára, akik tanulmányaikat horvátországi magyar tannyelvű iskolában A modell szerint folytatják.

Az Europa AP 2023. január 12-én hozott elnökségi határozata, valamint az Alapszabály 7. cikkelye alapján

ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOT

hirdet a 2023-2024-as tanévre:

1. Az Europa AP a 2023-2024-as tanévben 50 ösztöndíjat ítél oda az általános iskola 1. és 5. osztályába, valamint a középiskola 1. osztályába először (nem osztályismétlőként)beiratkozott azon tanulók számára, akik tanulmányaikat magyar tannyelvű iskolában A modell szerint folytatják.

2. Az Europa AP által meghirdetett pályázatra azon tanulók pályázhatnak, akik megfelelnek az alábbi követelményeknek:

– lakhelyük/tartózkodási helyük a Horvát Köztársaság területén van nyilvántartva, és ez személyi igazolvánnyal vagy a tartózkodási helyet igazoló hatósági igazolással bizonyítható;

– azonos célú ösztöndíj-támogatásra nem kötöttek szerződést más támogatóval, és ezt a pályázati kiíráshoz mellékelt írásos nyilatkozattal igazolják (1. számú kötelező melléklet).

3. Az ösztöndíjak odaítélése az alábbi feltételek alapján történik:

– a tanuló a 2023-2024-as tanévben az általános iskola 1. és 5. osztályába A modell szerint, illetve a középiskola 1. osztályába A modell szerint működő magyar tannyelvű iskolába iratkozott be;

– a tanuló határidőre leadta a pályázati kiírásban meghatározott szükséges és teljes dokumentációt.

Jelen Pályázati Kiírás 3. pontjában megadott feltételek megállapítása a következők alapján történik:

– az iskola által kiállított bizonylat, amellyel a tanuló azt igazolja, hogy A modellben működő általános iskola 1. vagy 5. osztályába iratkozott be,

– a középiskola által kiállított bizonylat, amellyel a tanuló azt igazolja, hogy magyar tannyelvű, A modell szerint működő horvátországi középiskolába iratkozott be,

– a pályázathoz szükséges dokumentáció ellenőrzése egy háromtagú bizottság által történik.

4. A felek jogait és az ösztöndíjjal járó kötelezettségeit szerződésben rögzítik. A szerződés kötelező mellékleteként fog szerepelni a szülő/törvényes képviselő nevére szóló, közjegyző által hitelesített, 4.000,00 eurora szóló váltó (bijanko zadužnica).

5. A 2023-2024-as tanévre szóló ösztöndíj összege az A modellben tanuló diákok részére bruttó 4.000,00 euro, amely összeget az ösztöndíjkövetelményeknek megfelelt tanulóknak legfeljebb tizenkét részletben utalnak át, 2024. augusztus 31-ig bezárólag.

6. A pályázati kiírás 2023. szeptember 25-e 12:00 órájáig érvényes.

7. Az ösztöndíjpályázatra vonatkozó kérvényeket postai úton vagy személyesen a megadott határidőn belül a következő címre kell eljuttatni:

DEMOKRATSKA ZAJEDNICA

MAĐARA HRVATSKE

(HORVÁTORSZÁGI MAGYAROK

DEMOKRATIKUS KÖZÖSSÉGE)

31327 Bilje, Šandora Petefija 78.

s naznakom

„Natječaj za stipendiju”

„Ösztöndíjpályázat”

megjelöléssel

A kérvényhez az alábbi dokumentáció kötelezően csatolandó:

1. Az ösztöndíjpályázat mellékletében található és a szülő/gyám/gondviselő által aláírt formanyomtatvány (a formanyomtatványt a pályázati dokumentáció leadásakor a HMDK székhelyén is ki lehet tölteni, ami a következő címen található: Bellye (HR: Bilje), Petőfi Sándor utca 78., hétfőtől péntekig 8:00 és 16:00 óra között).

2. A tanuló születési anyakönyvi kivonatának fénymásolata vagy egyéb olyan dokumentum fénymásolata, amellyel igazolható, hogy a gyermek gyámság, gondviselet alatt áll.

3. A tanuló személyi igazolványának vagy a lakhelyét/tartózkodási helyét igazoló hatósági igazolásnak a fénymásolata.

4. A szülő/gyám/gondviselő személyi igazolványának fénymásolata.

5. A tanuló nevére nyitott zsírószámla-szerződés fénymásolata, vagy a tanuló nevére nyitott zsírószámláról szóló igazolás.

6. Az általános iskola által kiállított, az 1. vagy 5. osztályba való beiratkozásról szóló bizonylat, amellyel a tanuló igazolja, hogy A modellben folytatja tanulmányait magyar tannyelvű iskolában, vagy a középiskola által kiállított bizonylat, amellyel a tanuló igazolja, hogy a középiskola 1. osztályában magyar nyelven, A modell szerint folytatja tanulmányait.

Azok a tanulók, akik megfeleltek az ösztöndíjpályázat fentebb megadott feltételeinek, erről legkésőbb 15 nappal a pályázati kiírás lejárta után írásos tájékoztatást kapnak.

Hiányos vagy határidőn túl beérkezett pályázati anyagot nem áll módunkban figyelembe venni.

A pályázati kiírás lezárulásával a csatolt dokumentációt a jelentkezők nem kapják vissza.

Bellye, 2023. szeptember 18-án

Matijević Olivér,

az Europa AP elnöke

Kapcsolódó dokumentum: