Nagyszabású díszülés Eszéken a HMDK megalakulásának 30. évfordulója alkalmából

A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) az eszéki Horvát Nemzeti Színházban rangos horvát és Kárpát-medencei magyar politikusok, minisztériumi és önkormányzati tisztségviselők részvételével tartott díszülésen ünnepelte megalakulása 30. évfordulóját.

A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége 1993-ban egy nehéz, megpróbáltatásokkal és kihívásokkal teli időszakban alakult meg. Majd fokozatosan vált a horvátországi magyar kisebbség érdekvédelmét és érdekképviseletét felvállaló, az öntevékeny művelődési formákat, a hagyományápolást magas szinten megvalósító, az anyanyelvi oktatás fejlődéséért, ha kell, védelmezéséért tenni akaró és tudó országos hatókörű szervezetté.  Bátorságra, hitre és komoly munkára, sok-sok segítőkész emberre volt szükség, hogy mindez megvalósulhasson.

Az esemény elején néma felállással emlékeztek meg azokról az alapítókról, a szervezet oszlopos tagjairól, akik az elmúlt öt évben hunytak el.

Elsőként Tihomir Florijančić, Eszék Városi Tanácsának az elnöke a házigazda székváros nevében üdvözölte az évfordulós ünnepség résztvevőit.

Jankovics: Húsz év megosztottság után a horvátországi magyarok között nincs már széthúzás

Jankovics Róbert, a HMDK elnöke ünnepi beszédében a harminc esztendő legfontosabb eredményeiről, a kihívásokról és a nehézségekről is beszélt. A HMDK-elnök arra emlékeztetett: két „merényletet” is elkövettek a horvátországi magyarság ellen az elmúlt 30 évben. Az első maga a háború, az 1991 és 1997 közötti tragikus események, ez majdnem megsemmisítette a közösséget. A másodikat 2002 és 2010 között a magyar balliberális kormány követte el a határon túl rekedt nemzetrészek ellen, mostoha hozzáállásával és a sikeresen végrehajtott megosztással – jelentette ki Jankovics, majd úgy fogalmazott: „E két merénylet után és ellenére a HMDK gyökerei oly mélyre, oly erősre nőttek, hogy minket már senki és semmi sem tud a kijelölt utunkról letéríteni.”

Az egyik legfontosabb vívmányként azt említette, hogy egyesítették a közösséget. – Húsz év megosztottság után a horvátországi magyar emberek között nincs már széthúzás – húzta alá.

Még mielőtt megfogalmazta volna a fentieket, külön köszöntötte a HMDK alapítóit, a szervezet „megálmodóit”, Pasza Árpádot és Jakab Sándort. Ugyanezt tette Potápi Árpád János államtitkár és Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke is. 

Pásztor: A HMDK számomra mérce és példa

Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) és a Vajdasági Parlament elnöke, felszólalásában kiemelte: a HMDK az ő számára mérce és példa, mert azt bizonyítja, hogy nem a lelkek száma az, amely meghatároz egy közösséget, hanem a „lelkek nagysága”.

Másrészről meg, mint mondta, példaértékű a HMDK-nak a politikai szerepvállalása is. Annak köszönhetően, hogy konszolidálni tudta politikai értelemben a horvátországi magyar közösséget, egy vállalható komoly politikai partnerré vált a horvátországi politikai palettán, úgyhogy most ebben a pillanatban is egy fontos szerepet tölt be a parlamenti többség biztosításában. „Ez felelősséggel jár, de előnyökkel is: tekintélyt eredményez, és ennek köszönhetően nemcsak az anyaországi támogatásoknak a lehívására ad lehetőséget, hanem arra is, hogy a horvátországi költségvetési lehetőségekből minél nagyobb mértékben tudjon részesülni a közösség. Szerintem ez egy olyan recept, amit követni kell” – hangsúlyozta.

Kelemen: A határon túli magyarságnak közös a sorsa, közösek a céljai, és az elmúlt 30 év összekötötte őket

Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke szerint a határon túli magyarságnak közös a sorsa, közösek a céljai, és az elmúlt 30 év összekötötte őket. „Mindegy, milyen messze vagyunk egymástól, ahhoz, hogy igazunknak érvényt tudjunk szerezni, partnerekre van szükségünk” – mondta, hozzáfűzve, hogy az anyaország támogatásával könnyebb a hídszerep betöltése, és ezt meg kell becsülnie a többségi és a kisebbségi nemzetnek is.

Az RMDSZ elnöke, aki román kormányfőhelyettes is, külön megköszönte a HMDK szerepvállalását a Minority SafePack európai uniós aláírásgyűjtésnél, amikor is a HMDK a súlyát felülmúló segítséget nyújtott abban, hogy Horvátország is csatlakozzon ehhez, az őshonos nemzeti kisebbségek jogait elősegítő RMDSZ-kezdeményezéshez.

Brenzovics: Rendkívül nagyra tartom a HMDK-t és a horvátországi magyarságot

Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke azt mondta, rendkívül nagyra tartja a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségét és a horvátországi magyarságot, hiszen rendkívül nehéz volt a sorsa. „Csak a szervezett magyarság képes arra, hogy megmaradjon és fejlődjön” – szögezte le. Kiemelte: soha nem gondolta volna, hogy a kárpátaljai magyarok egyszer olyan helyzetbe kerülnek, mint amilyenben a horvátországi magyarok voltak korábban. „De az önök példája azt mutatja, hogy a nehéz időket leküzdve meg lehet tartani a magyarságot szülőföldjén” – fogalmazott.

Potápi: A 30 év bizonyította azt, hogy a HMDK a legfontosabb magyar erővé tudott válni az elmúlt időszakban

Potápi Árpád János, a magyar Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára, az esemény díszvendége azt mondta: 1993-ban tűzben és vérben, háborús körülmények között jött létre a HMDK.

Kihangsúlyozta: a 30 év bizonyította azt, hogy a HMDK a legfontosabb magyar erővé tudott válni az elmúlt időszakban, és az emberek is kitartanak a HMDK mellett, sőt egymást támogatják. – Én azt gondolom, hogy a nemzeti összetartozáshoz nemcsak az tartozik hozzá, hogy a nagy nemzetrészek összefognak, hanem ha helyben az emberek összefognak, és ebből a szempontból példásan bizonyított ez a szervezet. A magyar kormány eddig is mindent megtett annak érdekében, hogy a szülőföldjükön tudjanak boldogulni a horvátországi magyarok, és mi is köszönjük azt a támogatást, amit a horvátországi magyarságtól az elmúlt években kaptunk – mondta.

A szervezet 30 éves jubileumán Furio Radin, a horvát szábor alelnöke, az olasz kisebbség parlamenti képviselője is felszólalt és gratulált, valamint elismerően szólt a HMDK-ról, a szervezet volt és mostani vezetőiről.

Davor Filipović horvát gazdasági miniszter Andrej Plenković kormányfő személyes küldöttjeként szólt a hallgatósághoz. Mint mondta, a horvát kormány aktívan támogatta a horvátországi magyarokat az elmúlt években. Majd végül gratulált a HMDK 30. születésnapjához azzal a kívánsággal, hogy még többet, még jobban dolgozhasson/dolgozhassunk, hogy Horvátország úgymond még kívánatosabb hellyé válhasson az élet és a munka szempontjából.

Az ünnepség végén Ács Gedeon életműdíjat adtak át Szekeres Péternek, aki önzetlenül hozzájárult ahhoz, hogy zágrábi lakcímére jegyeztessék be hivatalosan az akkor alakult HMDK-t. A kitüntetettnek természetesen egyéb érdemeit is ecsetelték.

Jankovics Róbert és Szekeres Péter

Harmincéves a HMDK – ez a címe az évfordulóra megjelent kiadványnak

Jankovics Róbert HMDK-elnök zárszavában elmondta, hogy a szervezet megalakulásának a harmincadik évfordulójára készült el az a kiadvány, amely a teljesség igénye nélkül mutatja be a HMDK történetét – az előzményeket, a megalakulást és az azt követő éveket, évtizedeket, a sikereket, de azokat az ádáz harcokat is, amelyeket rájuk kényszerítettek. A kiadvány második része a fordulópontot jelentő 2016-os esztendőtől szinte napjainkig tekinti át az érdekvédelmi és érdekképviseleti szervezet fontosabb állomásait, eredményeit. A díszülés minden résztvevőjének egy-egy példányt ajándékoztak a kiadványból.

Az esemény programját színesítette a szentlászlói Petőfi Sándor Kultúregyesület és a HMDK csúzai Csárdás táncegyüttesének a fellépése, valamint a dályhegyi Tót Annamária szólóéneke.

A rendezvényen a felszólalók mellett számos magyar- és horvátországi rangos tisztségviselő, egyházi vezetők, Kárpát-medencei magyar politikusok is részt vettek, így Veljko Kajtazi, a horvát szábor roma kisebbségi képviselője, dr. Demcsák Csaba, Magyarország zágrábi nagykövete, Magdó János eszéki magyar főkonzul, Drago Horvat, Horvátország pécsi főkonzulja, Zvonko Milas, a horvát kormány Határon Túli Horvátok Központi Hivatalának államtitkára, a magyar-horvát kisebbségi vegyes bizottság horvát társelnöke, Alen Tahiri, a horvát kormány emberi jogi és kisebbségi hivatalának vezetője, Varga Tibor, a zágrábi országos Kisebbségi Tanács szakszolgálatának vezetőhelyettese, Csapó Nándor, a horvát Tudományos és Oktatási Minisztérium nemzetiségi oktatásért felelős igazgatóságának a vezetője, Kalmár Ferenc, Magyarország szomszédságpolitikájáért felelős miniszteri biztos, a magyar-horvát kisebbségi vegyes bizottság társelnöke, Pirityiné Szabó Judit, Magyarország Nemzetpolitikai Államtitkárságának főosztályvezetője, Fremond Árpád, a szerbiai Magyar Nemzeti Tanács elnöke, Orban Dušan, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának elnöke, Wurszt Erzsébet az Ausztriai Magyar Szervezetek Központi Szövetsége képviseletében, Tomislav Rob, Pélmonostor város polgármestere, Bece László, Eszék-Baranya megyei rendőrfőkapitány, Palizs-Tóth Hajnalka, az Economica Hungarica Alapítvány igazgatója, Bokor Béla, a pécsi székhelyű Határokon Túli Magyarságért Alapítvány elnöke, Varga György, a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház esperese, Szenn Péter, a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház püspöke, Almási Róbert és Kamerer Sándor plébánosok, Jugoslav Vesić, a horvátországi Független Demokratikus Szerb Párt alelnöke, Mirko Vavra, a horvátországi országos Szlovák Közösség elnöke, Suzana Krčmar, a Kali Sara Országos Roma Szervezet elnöke és Kocsis László, Szentlászló védelmének a parancsnoka.

Gratulációk, jókívánságok levélben

A HMDK címére folyamatosan érkeznek a gratulációk levélben azoktól, akik nem tudtak eleget tenni a meghívásnak.

Magyar József, Magyarország első eszéki főkonzulja és korábbi zágrábi nagykövete, a horvátországi magyarság nagy barátja levele végén így fogalmazott: „A horvátországi magyarok száma és lakóhelye tekintetében az Önök országában a magyar közösség identitásának, nyelvének és kultúrájának megőrzése komoly feladatokat ró a HMDK-ra és folyamatos támogatásával megválasztott parlamenti képviselőjére a zágrábi törvényhozásban. Kérem, engedje meg, hogy ezen felelős munkához sok sikert kívánjak Önnek, a HMDK minden tagjának és az országban az összetartozást valló minden magyarnak, Eszéktől Zágrábon át Fiuméig, Pólától Splitig és Dubrovnikig, de hasonlóan Ójankováctól Vukováron át Pélmonostorig. Sajnálom, hogy más megbízatásom révén a mai ünnepi hangulatú díszülésen nem vehetek részt. Ezért kérem, hogy jókívánságaimat ezúton szíveskedjen tolmácsolni mindazon honfitársának, akik vallják, hogy magyarnak lenni jó, bárhol is élünk a világban. Jó munkát és további sok sikert kívánok!”

Ugyancsak levélben gratulált Horvát Ferenc, a szlovéniai magyarok parlamenti képviselője is, aki a közösségeink közötti együttműködés erősítéséhez, a HMDK céljai megvalósításához az elnökségnek és a tagságnak erőt és jó egészséget, sok sikert kívánt.