Budapesten ülésezett a magyar-horvát kisebbségi vegyes bizottság

Példamutató a kisebbségi jogok kölcsönös magyarországi és horvátországi biztosítása

Európában is példamutató a kisebbségi jogok kölcsönös magyarországi és horvátországi biztosítása, s ebben nagy szerepe van a magyar-horvát kisebbségi vegyes bizottságnak (KVB) is – közölte múlt szerdán Kalmár Ferenc, a testület magyar társelnöke a bizottság 15. plenáris ülésén.

A Magyarország szomszédságpolitikájának fejlesztéséért felelős miniszteri különmegbízott a testület budapesti ülését követő sajtótájékoztatón Európában is példamutató, jó gyakorlatként hivatkozott a kisebbségi jogok kölcsönös magyarországi és horvátországi biztosítására.

Nagy eredménynek nevezte a Pécsi Horvát Színház működését, amelyhez hasonló intézmény csak egyetlen van a világon Horvátország határain kívül. Kitért az ugyancsak pécsi Horvát Ház létrehozására és arra is, hogy a horvátországi Eszéken működő Magyar Oktatási és Művelődési Központnak ötvenfős kollégiumot építettek. Hozzátette: a mostani ülésen is napirenden volt a magyarországi és horvátországi oktatási intézmények további fejlesztése.

Kalmár Ferenc hangsúlyozta, hogy mindkét kormány nagy figyelmet fordít a szülőföld megtartó erejének biztosítására, hogy a nemzeti kisebbségek tagjai ne hagyják el az érintett területeket, ezért bizonyos gazdasági programok is indultak.

Ennek kapcsán pedig üdvözölte az infrastrukturális kapcsolatok fejlesztését, így a Pécs-Pélmonostor-Eszék vasúti kapcsolat megteremtését és a folyamatban lévő autópálya-összeköttetést.

A miniszteri különmegbízott végezetül a megoldásra váró ügyeket is érintette, például az idén 90 éves zágrábi Ady Endre Magyar Kultúrkör székházának elhelyezési problémáit. Valamint tudatta, hogy tárgyaltak egy jövőbeli projektről is, amelynek keretében méltó emlékhelyet állítanának Árpád-házi Szent Margitnak annak születési helyén, a Splittől nem messze lévő Klisszában.

Kalmár Ferenc nemrég a kisebbségi vegyes bizottságban végzett eredményes munkájáért a Horvát Köztársaság Háromfonat elnevezésű érdemrendjét vehette át.

A magyarországi horvátok és a horvátországi magyarok magas szintű kisebbségi jogokat élveznek

– A magyarországi horvátok és a horvátországi magyarok a legmagasabb nemzetközi normáknak megfelelő, magas szintű kisebbségi jogokat élveznek, és európai keretek között ez példaértékűnek számít. Így vélekednek erről az olyan érintett intézmények, mint az EBESZ vagy az Európa Tanács is. És ami a legfontosabb, azok is, akikért ma összegyűltünk, vagyis a magyarországi horvát kisebbség és a horvátországi magyar nemzeti kisebbség tagjai is ezt a nézetet vallják. Horvátország és Magyarország számára fontos a határon átnyúló együttműködés és a közlekedési infrastruktúra fejlesztése – ez az a terület, ahol az elmúlt években sok minden megvalósult, miközben a kultúra és az oktatás terén hagyományosan jó az együttműködés, és ebben fenn kell tartanunk ezt a folytonosságot – fogalmazott Zvonko Milas államtitkár, horvát társelnök az ülés végén, és rámutatott, hogy a vegyes bizottság keretében végzett munka, tevékenység egyértelműen azt mutatja, hogy jóakarattal sokat el lehet érni.

„2017-től a mai napig számos, a kisebbség számára fontos projekt valósult meg mindkét országban a társadalmi élet minden területén, és joggal mondhatjuk, hogy ez a legsikeresebb időszak a KVB-ajánlások végrehajtásának tekintetében, és ezáltal a kisebbségi jogok tovább javultak mindkét államban” – tette hozzá Milas.

Sorra valósulnak meg a horvátországi magyarság számára fontos ajánlások

A horvátországi magyarságot a KVB-ben Andócsi János, a HMOM Központ igazgatója és Jankovics Róbert, a horvát szábor tagja képviselte.

– Elmondhatjuk, hogy sikerrel jártunk, hiszen 2017-ben, az új kormány megalakulása után ismét ülésezett a bizottság, azóta pedig rendszeresek ezek a találkozók, és azóta a számunkra legfontosabb ajánlások sorra valósultak/valósulnak meg. Úgy vélem, mindez ékes bizonyítéka annak, hogy a két ország között a nemzeti kisebbségek, így a horvátországi magyarok is nemcsak összekötő kapoccsá, hanem a két állam közötti viszony alappilléreivé váltak – mondta Jankovics Róbert.

A horvátországi magyarság szempontjából a legfontosabb KVB-ajánlások:

TEMPLOMOK TOVÁBBI FELÚJÍTÁSA: A KVB üdvözli, hogy a horvát fél megnövelte a horvátországi magyarság által lakott települések templomai felújítására fordítandó anyagi forrásokat, valamint javasolja, hogy továbbra is biztosítson pénzeszközöket az eszék–rétfalusi, csúzai, nagypiszanicai, várdaróci, sepsei, vörösmarti református templomok, valamint a nagybodolyai katolikus templom felújítási munkálataihoz. A KVB üdvözli, hogy a magyar fél támogatásának köszönhetően befejeződik Laskón egy egyházi turisztikai központ kialakítása.

PÉCS-ESZÉK VASÚTVONAL: A KVB üdvözli a Pécs – Pélmonostor – Eszék vasúti összeköttetés újbóli létrehozását, valamint továbbra is javasolja megvizsgálni a Budapest – Eszék – Szarajevó vonatjáratok újbóli biztosításának lehetőségét.

VÁRDARÓC FC SPORTAKADÉMIA: A KVB üdvözli, hogy a magyar fél az elmúlt időszakban biztosította a Várdaróc FC működését és fejlesztéseit. A KVB javasolja mindkét félnek, hogy vizsgálják meg a horvátországi magyar közösség várdaróci utánpótlás sportakadémiájához szükséges telek megvásárlásának, a szükséges infrastruktúra megépítésének, valamint a tevékenységhez szükséges pénzügyi támogatásnak a lehetőségét, mivel annak tevékenysége elősegítené a fiatalok identitásának megőrzését.

MAGYAR KATOLIKUS HITÉLET: A KVB javasolja állandó papok biztosításának a lehetőségét a zágrábi és a vukovári magyar katolikus anyanyelvű hitélet gyakorlásának elősegítése érdekében.

ESZÉKI MAGYAR OKATATÁSI KÖZPONT: A KVB javasolja a horvát félnek, vizsgálják meg a Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ (HMOMK) megkezdett felújításának teljes körű befejezéséhez szükséges pénzügyi források biztosításának lehetőségét, valamint a HMOMK Gimnáziumában és Általános Iskolájában a délutáni napközis foglalkozásokhoz szükséges anyagi eszközök biztosításának lehetőségét.

KÓRÓGYI TORNATEREM: A KVB továbbra is javasolja a horvát félnek, hogy vizsgálja meg pénzeszközök biztosításának lehetőségét a kórógyi tornaterem megépítéséhez, valamint kéri a magyar felet, hogy a felmerülő igények esetén lehetőségeihez mérten járuljon hozzá a beruházáshoz.

KÓRÓGYI, SZENTLÁSZLÓI ÉS PÉLMONOSTORI ÓVODÁK: A KVB üdvözli, hogy a magyar fél támogatásának köszönhetően megkezdődött Kórógyon és Szentlászlón a magyar óvoda, valamint Pélmonostoron egy óvodát is magába foglaló kulturális központ építése. A KVB javasolja a feleknek, vizsgálják meg az építkezések támogatásának folytatását, valamint kéri a horvát felet, hogy tekintse át a létrejött három új óvoda működési költségeinek biztosítását.

LASKÓI ISKOLA: A KVB kéri a horvát felet, hogy vizsgálja meg a laskói általános iskola udvarán, valamint külső sportpályáján a tereprendezés befejezésének lehetőségét.

ZÁGRÁBI ADY ENDRE KULTÚRKÖR SZÉKHÁZA: A KVB szorgalmazza, hogy a horvát fél gondoskodjon az Ady Endre Kultúrkör székháza kérdésének hosszú távú megoldásáról, tekintettel az egyesület fontosságára.

SZENT MARGIT-EMLÉK: A magyar fél javasolja a horvát félnek, hogy vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a klisszai várban folyó történelmi-régészeti feltárások kutatását követően a várban állítsanak méltó emléket Árpád-házi Szent Margitnak.

KATOLIKUS IMAHÁZAK: A KVB javasolja a horvát félnek, hogy vizsgálja meg az eszközök biztosításának lehetőségét a sepsei és a laskói katolikus imaházak felújítására és építésére.