Budapest: három év után ismét ülésezett a MÁÉRT

Három év után múlt hét pénteken újra személyes jelenlét mellett rendezték meg az összmagyarság legfontosabb egyeztető fórumát, a Magyar Állandó Értekezletet (MÁÉRT). Az ülésen a horvátországi magyarságot Jankovics Róbert és Matijević Olivér, a HMDK elnöke és ügyvezető elnöke képviselte.

Orbán Viktor miniszterelnök az eseményen kifejtette: ma több barátunk és több szövetségesünk van a nemzetközi térben, mint korábban volt. A kormányfő kiemelte: Magyarországon nemzeti keresztény kormány van, és van jelentősége annak, hogy a potenciális partnerországokban milyen típusú kormányzatok működnek, mivel ez meghatározza az együttműködés lehetőségét.

– Mindig könnyebb a magyar kormány, Magyarország és a határon túli magyarok dolga, ha a „hozzánk hasonló nemzeti keresztény alapokban álló kormányok többségben vannak, vagy egyáltalán rajtunk kívül még léteznek Európában”, és az elmúlt időszak politikai fejleményei segítettek ebben – magyarázta.

A miniszterelnök emlékeztetett: 2019-ben találkoztak személyesen utoljára, és mindnyájan erősebbek, mint amikor legutóbb látták egymást.
Szólt arról is, hogy a kormány a válság idején sem adja fel nemzetstratégiai céljait. Bővülni fognak a családtámogatások, a munkahelyek is fontosak a kormány számára, de ugyanígy a nemzetegyesítés kérdése is – hangsúlyozta.

A határon túli magyar közösségek vezetőinek azt ígérte: bár új nagyberuházások várhatóan nem indulnak a következő egy-két évben, nem arról akar tárgyalni velük, mi hogyan nem valósulhat meg, hanem arról, mi hogyan lehetséges.

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes köszöntőjében kiemelte: a jelenlegi egy nemzeti kormány, amelynek a magyar állam a magyar nemzet önkifejeződése, az értelme és célja az, hogy a magyar nemzet fennmaradjon, és a magyarok életminősége javuljon. A nemzet akkor tud fennmaradni, ha minden nemzetrésze fennmarad – jelentette ki.

Máért-zárónyilatkozat

A MÁÉRT zárónyilatkozatában kiemelték: támogatják a magyar kormánynak Magyarország, a magyar nemzet és a családok biztonsága védelmében tett törekvéseit.

A résztvevők köszönetüket fejezték ki a magyar nemzetnek a Híd Kárpátaljáért és a segélyszervezetek munkájában való aktív részvételért az orosz-ukrán háború menekültjeinek megsegítésében.

Megállapodnak abban, hogy a megerősített nemzeti intézményrendszer fenntartása és működtetése elengedhetetlen a külhoni magyarság megmaradása szempontjából, különös tekintettel a „Nemzeti jelentőségű intézményekre és Nemzeti jelentőségű programokra”.

Egyetértenek továbbá abban, hogy a külhoni magyar közösségek továbbra is csak akkor tudnak megmaradni, ha erős magyar érdekképviselettel, politikai intézményrendszerrel rendelkeznek, amely széleskörű összefogással tartható meg és erősíthető tovább.

Szorgalmazzák a határátkelők számának növelését és a határok biztonságos és felügyelt átjárhatóságának további javítását, a határátlépés gördülékenyebbé tételét az anyaországi és a külhoni magyarok közötti akadálytalan kapcsolattartás biztosítása érdekében.

Az aláírók sikeresnek ítélik a nemzetpolitikai tematikus évekhez kapcsolódó programokat, amelyek révén 2012 és 2022 között az óvodák, az iskolák, a vállalkozók, a családok és az őket támogató szakmai közösségek nemzetünk javára megerősödtek.

Üdvözlik a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program eddigi eredményeit, fontosnak tartják a Határtalanul Program folytatását.

Üdvözlik továbbá, hogy a Kőrösi Csoma Sándor Program és a Petőfi Sándor Program keretében tovább folytatódik a diaszpórában és a szórványban élő magyarság segítése a mindennapokban.

A Magyar Állandó Értekezlet tagszervezetei a következő elvekben és célokban állapodtak meg Horvátország, a horvátországi magyarság tekintetében:

– Elégedettségüket fejezik ki, hogy a Horvát Kormány által 2020. de-cember 30-án elfogadott Nemzeti Kisebbségi Operatív Programnak a horvátországi magyarságra vonatkozó célkitűzései megfelelő ütemben és tartalommal valósulnak meg, amelyeknek köszönhetően a horvátországi magyarság számos közösségi épülettel gazdagodott.

– Örömüket fejezik ki, hogy a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége vidék- és gazdaságfejlesztési stratégiájában foglalt célkitűzések szerint a horvátországi magyarság vállalkozásfejlesztési projektjei is megvalósulhatnak. Szorgalmazzák a horvátországi magyar közösség további gazdasági megerősítését.

– Üdvözlik a Horvátországi magyarság népesedési, társadalmi és gazdasági helyzete napjainkban című tanulmányban rögzített javaslatok alapján megtett lépéseket a horvátországi magyarság intézményeinek fejlesztése tekintetében, és szorgalmazzák azok folytatását.

– Támogatják Horvátországnak a Schengeni övezethez való mielőbbi csatlakozását, amelynek a létrejötte tovább könnyítené a horvátországi magyarság és az anyaország akadálymentes kapcsolattartását.

A MÁÉRT ülésén meghívott vendégként ott volt Jakab Sándor, a HMDK tiszteletbeli elnöke is, aki részt vett az ülés előtti Nemzeti Imareggelin, amit a Magyar Parlamenti Imacsoport szervezett.