Új karaktercipőket kaptak a táncosaink

A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) a Bethlen Gábor Alap támogatásának köszönhetően új, minőségi karaktercipőket és csizmákat vásárolt az ilyenek iránti igényüket kifejező magyar tánccsoportjaink számára.

Az identitástudatunk egyik fontos pillérét képezik hagyományaink és szokásaink. A tradíciók ápolása éppen ezért a magyarságtudat megtartásának egyik fontos eszköze. Az egyik legnépszerűbb hagyományunk a mai napig a tánc és az ének, ezt bizonyítja a közösségeink keretei között megalakult és működő tánccsoportok és énekkarok nagy száma is. A HMDK-központ számára nagyon fontosak a hagyomány- és értékőrző munkát végző egyesületek, ebből kifolyólag pályázott a Bethlen Gábor Alapnál új népviseletekre és lábbelikre, a jóváhagyott összeg pedig ezúttal a táncos cipők beszerzését tette lehetővé. A horvátországi magyar tánccsoportok mindegyike kifejezhette női vagy férfi karaktercipő/csizma beszerzésére vonatkozó igényét.

Ezzel a lehetőséggel éltek a kiskőszegi, csúzai, pélmonostori, várdaróci, kórógyi, szentlászlói és nagypiszanicai tánccsoportok vezetői, így összesen 76 pár női, minőségi bőr karaktercipő és 19 pár férficsizma megvásárlására kerülhetett sor. Az énekkarok számára pedig a központi szervezet a téli időszakra egy-egy díszsálat fog vásárolni.

A tánccsoportok tagjai és vezetői nagyon örülnek a támogatásnak

A Kórógy Hagyományőrző Egyesület három tánccsoporttal is büszkélkedhet, hozzájuk 6 pár karaktercipő érkezett.

– Nagyon örülünk annak, hogy új tagokkal bővültünk, így igazán jól jött a HMDK támogatása. Az igényelt cipők egy részét az új tagok számára, a másik részét pedig az elhasználódott cipők lecserélésének a szándékával kértük – nyilatkozta lapunknak Cserepes Diana, a kórógyi tánccsoportok egyik vezetője.

A pélmonostori HMDK-alapszervezeten belül két gyermektánccsoport is működik.

– A csoportjainkban táncolók számára 6 pár lány karaktercipőt és 3 pár bőrcsizmát kértünk, utóbbiakat a fiúknak. Gyerekekről lévén szó tudjuk, hogy milyen hamar kinövik a lábbeliket. Nagyon jól jött a támogatás, amit ezúton is köszönünk – mondta Ferenc Ilić Emese, a csoportok vezetője.