Évi közgyűlést tartott a HMDK – eredményekről számoltak be

„A horvátországi magyarságnak van jövője, és a jövőben gondolkozik”

A Kopácsi Magyarok Otthonában került sor a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) rendes évi közgyűlésére múlt szombaton, ahol beszámoltak az elmúlt időszak jelentősebb eseményeiről, és meghatározták a következő etappal kapcsolatos feladatokat is.

A HMDK sokrétű és rendkívül jelentős tevékenységéről Jankovics Róbert, a HMDK elnöke számolt be.

Szólt többek között azokról a magyar nemzetpolitikai eseményekről, amelyeken a HMDK is képviseltette magát, illetve szervezője volt, és ahol a Kárpát-medencei magyarság legfontosabb ügyeit tárgyalták meg. A legjelentősebb beruházásokról beszélve elmondta, hogy ezek nagy részét anyaországi, illetve a horvát kormány támogatásaiból valósították/valósítják meg. Hangsúlyozta, hogy a HMDK tevékenységét, politikájának helyességét bizonyítja az is, hogy folyamatosan bővül a tagsága, és hogy újabb egyesületek csatlakoznak hozzá. De ennek köszönheti az anyaországgal való kiváló kapcsolatát, illetve a horvát kormánnyal való jó kapcsolatát is a horvátországi magyar érdekekért, értékekért dolgozó szervezet.

Jankovics Róbert

– Egy közgyűlés jó alkalom arra is, hogy beszélgessünk arról, hogy végigtekintsünk mindazon, amit sikerült elérnünk a tárgyidőszakban. A szóban forgó periódus pedig egy rendkívül nehéz időszak volt, hiszen amellett, hogy egy világjárvány tört ki, Horvátországot természeti katasztrófa is sújtotta. Még egy ilyen válságos időszakban is sikerült a fejlesztésekre összpontosítanunk. A HMDK-nak sikerült az érdekeinket úgy érvényesíteni, hogy jogaink még egy ilyen időszakban sem csorbultak. Ezt köszönhetjük Magyarország kormányának, és ezt köszönjük Horvátország kormányának is, de elsősorban köszönjük a horvátországi magyarságnak, annak a kiállásnak, amelyet a horvátországi magyarság az utóbbi hat évben tanúsított a HMDK iránt. Mi, akiket ez a közösség megválasztott, hogy vezessük őket, ezzel a bizalommal élve és nem visszaélve értük el ezeket az eredményeket – mondta Jankovics Róbert.

A beszámolók elfogadása után a következő időszak legfontosabb terveiről is egyeztettek.

A HMDK-nak az elmúlt években elért eredményekhez gratulált köszöntőjében a közgyűlés vendége, Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár is.

– Harminc évvel ezelőtt jött létre a horvátországi magyarság legfontosabb érdekképviseleti szerveződése, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége. A 30 évben olyan sikereket tudtak elérni, ami azt bizonyítja, hogy a magyarságnak talán az egyik legszervezettebb nemzetrészéről beszélhetünk, ha horvátországi magyarságról beszélünk. Nagyon-nagyon szép volt látni azokat az eredményeket, amelyeket az elmúlt években értek el. Gratulálok ehhez, és tényleg, az életnek nincs olyan területe, amelyben ne születtek volna sikerek. Az eredmények döntő többsége az elmúlt években született. Ez azért köszönhető annak is, hogy a magyar kormánynak is voltak olyan lehetőségei, gazdasági lehetőségei, hogy még inkább oda tudott figyelni e téren is a határon túli magyar nemzetrészekre – mondta Potápi Árpád János.

A közgyűlés vendégeként felszólalt Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke is, aki szintén gratulált a HMDK munkájához.

– Örömmel látom, hogy az a bizakodás, ami engem is meg sok mindenki mást mozgatott, nem hiú ábránd volt, hanem valósággá vált mára. És ez nemcsak a HMDK miatt fontos, nemcsak a horvátországi magyar közösség miatt fontos, hanem a nemzetpolitika miatt fontos, a vajdasági magyar közösség miatt is és az összes többi határon túli magyar közösség miatt is fontos, mert azt bizonyítja, hogy nincsenek végérvényesen vesztett ügyek, nincsenek lezárt történetek, nincsenek olyan helyzetek, amikből nem lehet felállni, nem lehetünk olyan kevesen, hogy olyan kevesen legyünk, hogy lemondhassunk saját magunkról. Ezt bizonyítja a HMDK története, és ezért azt gondolom, hogy ez mindenkinek erőmerítési lehetőség. Az, amit én itt láttam az elmúlt években, különösen azt követően, hogy Jankovics elnök úr átvette a szervezetnek a vezetését, az egy folyamatos előrehaladás, az egy folyamatos tervezés, de ugyanakkor egy felelősségteljes bátor munka is, amelyik nélkül hiábavaló volna minden lehetséges támogatás. A támogatásnak csak akkor van értelme, és a támogatás csak akkor tud tárgyiasulni, hogyha van a támogatást megelőzően elképzelés, ha megvan a támogatás megvalósításához a készség, hogyha megvan az a tartalom, amit a támogatásnak köszönhetően a közösség meg akar valósítani. A mai beszámoló is arról győzött meg engem, hogy az elmúlt egy évben is rengeteg olyan dolog történt, ami ezt igazolja – mondta Pásztor István.

Pásztor István

Az esemény vendége volt még dr. Demcsák Csaba zágrábi magyar nagykövet, Pirityiné Szabó Judit, a Nemzetpolitikai Államtitkárság főosztályvezetője, dr. Császár Zoltán eszéki magyar konzul és Palizs-Tóth Hajnalka, az Economica Hungarica Alapítvány igazgatója.

A közgyűlés tagjai egy perc néma felállással emlékeztek meg a nemrég elhunyt Fuzik János eszéki magyar főkonzulról és Gárdos Béla konzulról, valamint a HMDK oszlopos tagjáról, Sója Bálintról.

Potápi: A politikai szervezettség teheti sikeressé a magyar közösségeket

– A politikai szervezettség teheti sikeressé a külhoni magyar közösségeket, ennek egyik legjobb példája a horvátországi magyarság – hangsúlyozta Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára a közgyűlésen elhangzott előadásának bevezetőjében.

A politikus kiemelte, ahol jó a politikai szervezettség, és „a magyarok meg tudják magukat mutatni a törvényhozáson belül is, ott igenis a többségi nemzet és politika is odafigyel rájuk, és különböző érdekek miatt, de együtt dolgoznak, és jól tudnak együtt dolgozni”. Szerinte ilyen példa Horvátország is, és ezzel követendő példa a többi nemzetrész számára. „A politikai intézményrendszer erősítése mindig is érdeke a magyarságnak abból a célból, hogy nemzetünket, nemzetrészünket tudjuk támogatni és erősíteni” – húzta alá.

A HMDK az utóbbi években számos eredményt tudott felmutatni, és az utóbbi években Magyarország is jelentős mértékben tudta támogatni a horvátországi magyar közösséget – mondta az államtitkár.

Ezeknek az éveknek a sikerei, az iskola- meg templomfelújítások és a közösségi terek fejlesztése mind azt mutatják, hogy „a horvátországi magyarságnak van jövője, és a jövőben gondolkozik” – magyarázta a nemzetpolitikai államtitkár. Mint mondta, ezeknek a sikereknek az elérésében jelentős szerepet játszik a HMDK és elnöke, Jankovics Róbert, aki parlamenti képviselőként „bírja a horvátországi magyarok kizárólagos és egyöntetű támogatását”.

Potápi Árpád János arról is beszélt, hogy Magyarország az erőforrásaival az utóbbi években hatalmas eredményeket ért el a magyar közösségek megerősítésében, és a horvátországi magyarság szervezettségben és elhivatottságban is a nemzetrészek élvonalában van.

A magyar kormány egyik legnagyobb sikerének nevezte, hogy programjaival, különösen pedig az oktatás és a gazdaság területén hozott intézkedéseivel megtartóvá tette a szülőföldet. Pélmonostoron például az idei év áprilisában letették a HMDK intézkedési terve alapján megvalósuló Magyar Kulturális Központ, Könyvtár és Óvoda alapkövét. A közös nemzetpolitikai eredmények ismertetése során beszélt még a Nemzeti Újrakezdés Programról, az ifjúságot célzó programokról, a sportfejlesztésekről.

Potápi Árpád János