Feláldozták magukat a nemzetért – Az aradi vértanúkra emlékeztünk

Október 6-a anyaországunkban 2001 óta hivatalos nemzeti gyásznap. Ezen a napon, az 1849-ben kivégzett 13 aradi és két pesti hős halálának az évfordulóján rájuk emlékezünk. A HMDK központi tiszteletadására bellyei székházának az udvarán elültetett emlékfánál került sor.

1849 januárjában az Európán átzúgó forradalmak, szabadságharcok már mind elültek. Egyedül a magyar tartotta még magát, de a hatalmas túlerővel szembeni ellenállást Görgey főparancsnok nem tartotta lehetségesnek. Amikor a szabadságharc tábornokai 1849. augusztus 11-én az aradi várban a megadás mellett döntöttek, nem sejtették, hogy ugyanebben a várban fejeződik be majd az életük. Útjuk messziről és sok irányból vezetett Aradra, ám egy dologban nem különböztek: a magyar szabadsághoz halálukig hűek maradtak. 1849. szeptember végén ült össze az osztrákok által felállított haditörvényszék, ahol a 13 tábornok ügyét tárgyalták, s ahol a vádlottakat felségsértés címén halálra ítélték. Október 6-án a pesti Újépület falánál főbe lőtték Batthyány Lajos volt miniszterelnököt. A tizenhárom aradi mártír bátran viselkedett az utolsó éjszakán is: volt, aki fuvolázott, mások olvastak, többen feleségüknek, családjuknak írtak búcsúleveleket, majd istenhez imádkozva neki ajánlották fel lelküket.

Tiszteletadás gyertyagyújtással

A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) bellyei székházánál hat évvel ezelőtt ültettek el egy fát, aminek a célja az volt, hogy egy olyan élő, az élet folytonosságát hordozó emléket állítsanak, mely hosszú éveken át őrzi és emlékezteti majd a jövő generációit is a vértanúk önfeláldozásának semmi máshoz nem hasonlítható dicsőségére. Ennél a fánál gyűltek össze idén is koszorúzni az emlékezők.

– Olyan emberekre, olyan értékekre emlékeztünk, amelyek nemcsak 173 évvel ezelőtt voltak fontosak a magyar közösség számára, hanem ma is és a jövőben is azok lesznek. A szabadságot ezen a vidéken, ahol mi élünk, sosem adták ingyen. Én abban bízom, látva a jelenlévőket, ismerve a közösségünket, hogy azokat az értékeket, amelyek miatt a 13 aradi vértanú az életét adta, a horvátországi magyarság is magáénak érzi, így már csak emiatt is érdemes érte harcolni – nyilatkozta a szomorú évforduló kapcsán Jankovics Róbert parlamenti képviselő, a HMDK elnöke, aki az emlékfánál beszédet is mondott.

A rövid alkalmi program keretében az emlékezők 13 gyertyát gyújtottak az aradi vértanúk tiszteletére, valamint további egyet az összes hősért, akik életüket áldozták a szabadságért. Ezt követően koszorúkat helyeztek el az emléktáblánál.

A megemlékezésen részt vett Császár Zoltán József eszéki magyar konzul, Móring József Attila magyarországi kormánybiztos, Matijević Olivér, a HMDK ügyvezető elnöke és Andócsi János, a HMDK alelnöke is.