HUNYADI JÁNOS ÖSZTÖNDÍJ

A Kulturális és Innovációs Minisztérium az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel közösen pályázatot hirdet Hunyadi János Ösztöndíjra a 2022/2023-as tanév időtartamára a magyarországi felsőoktatási intézmények nappali munkarendű, magyar állami ösztöndíjjal támogatott

• alap- vagy osztatlan képzésén, vagy

• mesterképzésén

jelen pályázatban meghatározott szakok egyikén I. évfolyamon (keresztféléves mesterképzés esetén a 2. és 3. félévben) tanulmányokat folytató horvát állampolgárságú, magyar nemzetiségű hallgatók számára.

A kiírásokat és pontrendszereket az alábbi linken éritők el:

https://martonaron.elte.hu/content/2022-2023-as-tanev-aktualis-palyazatai.cl.1163?m=804&fbclid=IwAR1fCMz-jc7pm7769-8CgeUchT3VRrhNXCOkhwuRqXsI9VlKk330BlcnUUU