Újabb nagy összegű támogatás a sepsei református templom felújítására

A horvát kulturális minisztérium újabb nagy összegű, 700 000 kúnás támogatást hagyott jóvá idén a sepsei református templom további felújítására.

Az elmúlt évtizedekben a horvátországi magyarság által használt egyházi épületek jelentős része nagyon rossz állapotba került. Ezen épületek védelmére, felújítására a HMDK-nak már az elmúlt években is tekintélyes összeget sikerült kieszközölnie horvát és magyar állami forrásokból, így ezek többsége megújult, egy részük pedig még felújítás alatt áll.

Csak Diocletianus római császár spliti mauzóleuma (1,5 millió) és a šibeniki Szent Jakab-templom (750 ezer) kapott nagyobb támogatást

Utóbbiak közé tartozik a sepsei református templom is. A domboldalra épített létesítménynek az évszázadok alatt megsüllyedtek az alapjai, ezért a tornyot már az összedőlés fenyegette. A templom a HMDK közbenjárására olasz szakemberek bevonásával menekült meg 2019 nyarán. A pisai ferde toronynál is dolgozó szakértők megerősítették a torony alapjait, ezt követően elkezdődhetett az épület további felújítása. A tavalyi rekordnagyságú összeg, a 900 ezer kúna után idén is újabb nagy összegű támogatásról döntött a horvát kulturális minisztérium, e célra most 700 ezer kúnát hagyott jóvá. A megítélt összeg azért is különösen jelentős, mert a 924 beadott pályázatból 342-t hagytak jóvá, és közülük a sepsei templomnál csak Diocletianus római császár spliti mauzóleuma (1,5 millió) és a šibeniki Szent Jakab-templom (750 ezer) kapott nagyobb támogatást. A templom szakszerű felújítási terve Magyarország kormányának a támogatásával készült.

– A HMDK számára mindig kiemelt fontosságú volt épített örökségünk védelme, legyen szó egyházi vagy világi objektumokról. Ennek a bizonyítéka, hogy a számos művelődési ház, iskola- és óvodaépület felújítása mellett templomaink helyreállítására is nagy hangsúlyt fektetünk. Így az elmúlt években megkezdtük többek között a sepsei reformátusok templomának a felújítását is, amit, és ezt túlzás nélkül mondhatjuk, az összedőléstől mentettünk meg – fejtette ki Jankovics Róbert, a HMDK elnöke, magyarságunk parlamenti képviselője.

A sepseiek temploma

A reformáció térhódítása gyökeres fordulatot hozott a falu népének vallási életében. Az új hit első ismert papja 1659-től András nevezetű, aki 24 évig szolgálta gyülekezetét. Templomuk építésének idejéről, amely egy völgykatlan közepén állt, nem maradt fenn adat. Többször kijavították, 1803-ban porig égett az iskolával együtt. Azonnal hozzáláttak az új építéséhez, amely 3 év alatt készült el. Még ma is e templomba járnak a sepsei reformátusok.