Kórógy is előremegy

További 15 évre meghosszabbították a HMDK kultúrotthon-használati jogát. A HMDK-nak és a Tordincei járásnak köszönhetően továbbra is ingyenes lesz az étkezés a kórógyi iskolába járó diákok számára. Magyarország kormánya jóvoltából nemsokára indul a kórógyi óvoda építése.

Az Árpád-kori település, Kórógy kultúrotthona a múlt század 50-es éveiben épült. Az épület évtizedek óta a falu közösségi életének a központja, bálok, ünnepségek, lakodalmak helyszíne. A falu alsó tagozatos iskolája is itt kapott helyet 1998 és 2006 között – amíg az iskola épületét újjá nem építették -, de a falu orvosi rendelője is itt működik. Az 1991-től 1997-ig tartó honvédő háborút követően két alkalommal is végeztek rajta részleges tatarozásokat, de egy teljes, átfogó felújításon nem esett át, így meglehetősen rossz állapotban volt 2017-ig, amikor a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége szerződést kötött a Tordincei járással, melynek értelmében 15 évre megkapta a kórógyi kultúrotthon használati jogát. A szerződés aláírásával pedig megteremtődött a jogi háttere az épület teljes felújításának a HMDK részéről. A szerződést most módosították és meghosszabbították a használati jogot, így 2047-ig a HMDK a kultúrotthon fenntartója.

A kórógyi felújítás is annak a nemzetépítő projektnek a része, amelyet a HMDK még 2016-ban indított el. Ennek során minden olyan intézményt, épületet, amely a horvátországi magyar kultúra megőrzését szolgálja, felújítanak, korszerűsítenek.

– A kórógyiak már rég megérdemelték, hogy a falu központjában álló kultúrotthon megújuljon, így végre egy minden 21. századi kritériumnak megfelelő művelődési házuk van, amelyet a 2019-es megnyitó után is tovább fejlesztettünk, és amely számos nagyszerű rendezvénynek adott otthont az elmúlt években, és ad majd a jövőben is. Emellett elöljáró úrral megegyeztünk a kórógyi általános iskolába járó diákok étkezésének finanszírozásáról, valamint tájékoztattuk őt a kórógyi magyar óvoda tervezett építéséről is – mondta Jankovics Róbert, a HMDK elnöke.

Cserepes Zoltán, Jankovics Róbert és Davor Adžić

– Sok évig bérelt helyiségben dolgoztunk, és a kopott, lepusztult kultúrotthonban tartottuk a rendezvényeinket. Hálával tartozunk a HMDK-nak, a megyénknek és a horvát kormánynak, hogy 2019 óta méltó körülmények között dolgozhatunk. Örömmel vettük birtokba ezt a szép épületet, jó gazdái, használói vagyunk a kultúrotthonnak, amelyet azóta folyamatosan töltünk meg tartalommal és fejlesztünk. Nagyon örülünk és hálásak vagyunk a HMDK-nak és a magyar kormánynak, hogy támogatásának köszönhetően gyermekeink iskolai étkezése továbbra is ingyenes maradhat, és hogy az óvoda megépítésével évtizedes álmunk válik valóra – mondta Cserepes Zoltán, a Kórógy Hagyományőrző Egyesület elnöke.