Megünnepeltük a magyar kultúra napját

Kölcsey Ferenc 199 évvel ezelőtt, 1823. január 22-én tisztázta le nemzeti imánk, a Himnusz kéziratát, erre emlékezve ünnepeljük e téli napon a magyar kultúra napját. A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) központi ünnepségét ezúttal a pécsi székhelyű Határokon Túli Magyarságért Alapítvánnyal, valamint a Pécs-Baranyai Kulturális Szövetséggel közösen tartotta, méghozzá kopácsi magyar egyesületünk pazar székházában.

A fennmaradt források szerint Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be a Himnusz kéziratát. Ennek tiszteletére 1989 óta ezen a napon ünnepeljük a magyar kultúra napját. Ez az ünnep arra szolgál, hogy felhívja figyelmünket kulturális hagyományainkra, gyökereinkre, összetartozásunkra, és erősítse nemzeti öntudatunkat.

A HMDK sokféleképpen ünnepelte már e jeles napot: általában saját kultúregyesületeinek, tánccsoportjainak ad bemutatkozási lehetőséget, de ünnepelt már a magyar általános iskolásokkal közösen, csatlakozva a Kárpát-medencei szintű versmondás mozgalmához, és volt, hogy színházi előadást rendezett a Magyar Kultúra Napján.

Rendhagyó volt az idei is, melyre kopácsi alapszervezetünk székházában került sor, ahol a HMDK a pécsi székhelyű Határokon Túli Magyarságért Alapítvánnyal, valamint a Pécs-Baranyai Kulturális Szövetséggel közösen köszöntötte a magyar kultúrát.

Az ünnepet megtisztelte jelenlétével többek között dr. Demcsák Csaba, Magyarország zágrábi nagykövete, Pirityiné Szabó Judit, a Nemzetpolitikai Államtitkárság főosztályvezetője és Fuzik János eszéki magyar főkonzul is.

Az egybegyűlteket Jankovics Róbert, a HMDK elnöke, magyarságunk parlamenti képviselője köszöntötte.

Jankovics Róbert: „Elődeink gazdag örökséget hagytak ránk, mellyel jól kell tudnunk gazdálkodni”

A magyar himnusz keletkezésének 199. évfordulója kapcsán elmondta, Kölcsey és kortársai a magyarságtudat-erősítés legnagyobb eszközének a magyar nyelvet tartották, felismerték, a magyar kultúra nem létezhet a magyar nyelv nélkül.

– Mi, magyarok büszkék lehetünk több mint ezeréves hagyományainkra, van miből merítenünk, hisz gazdag örökséget hagytak ránk elődeink, mellyel megmaradásunk érdekében jól kell tudnunk gazdálkodni – hangsúlyozta beszédében parlamenti képviselőnk.

Hozzátette, ma, amikor Európában a nemzetállamok létjogosultságát is megkérdőjelezik, fontos, hogy helyén legyen a szívünk, és továbbadjuk a „lángot”, ahogy azt az elődeink is tették. A HMDK a jövőben is ezt szem előtt tartva végzi majd a feladatát közösségünk érdekében – hangsúlyozta Jankovics.

Bokor Béla: „A kultúra segíti összetartozásunkat”

Őt dr. Bokor Béla, a Határokon Túli Magyarságért Alapítvány elnöke követte a pulpitusnál, aki beszédében az idén harmincéves Alapítvány múltjáról, a jubileumi események részleteiről beszélt.

Elmondta, amikor 1992-ben az alapítványt létrehozták, már abban az időben is szoros kulturális kapcsolatot ápoltak a Drávaszöggel, színházjáró buszokat szerveztek Pécsre, mezőgazdasági képzéseket tartottak stb. A honvédő háború kitörésekor alapítványuk tagjaiban a segítés, a menekítés szándéka került előtérbe.

– Ha azt akarjuk, hogy a közös cselekvés kísérje életünket, akkor bizony össze kell kapaszkodni. A mi nemzetünk kultúrája minden magyar kultúrája, a közös tulajdonunk, amit nem lehet elvenni – mondta Bokor Béla, hozzátéve, a kultúra segíti az összetartozásunkat, melynek tudatosításával bizakodással tekinthetünk a jövőbe.

Jubileumi programsorozatuk kapcsán megemlítette, harminc kiemelt programmal készülnek: nyári táborokra, határon túli magyarok fesztiváljára és számos más esemény megrendezésére kerül sor idén.A HTMA díszoklevelet adományozott Ognjenović Kettős Zsuzsannának, Andócsi Jánosnak és Sipos Krisztinának

A rendezvény során elismerő okleveleket és nívódíjakat osztottak ki olyan művészeknek, oktatóknak, akik sokat tettek a közösség érdekében, segítették szellemi gyarapodásunkat, a magyarság kultúrájáért kitartóan, elkötelezetten és felkészülten küzdöttek.

A magyarországi baranyai kitüntetettek mellett drávaszögi személyeket is elismerésben részesítettek. Díszoklevelet kapott Ognjenović Kettős Zsuzsanna több évtizedes színvonalas és lelkiismeretes művészeti és kultúraközvetítő tevékenységéért, Sipos Krisztina, a Kisasszonyok és Legények Néptánccsoportban, valamint a kiskőszegi magyar közösség körében végzett tevékenységéért, valamint a Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ és igazgatója, Andócsi János az intézmény magas színvonalú és elkötelezett oktatási és művelődési tevékenységéért.

A program kulturális részéhez a szentlászlói Petőfi Sándor Kultúregyesület népi tánccsoportjának táncosai páros szólótáncukkal, a kopácsi Molnár Mónika szavalatával, a dályhegyi Tót Annamária énekével, az újbezdáni Szivárvány Népdalkör pedig népdalcsokrával járult hozzá, ezenkívül a Pécsi Kulturális Központ Hunyor Foltvarró Köre – mely szintén a kitüntetettek között szerepelt – kiállítását is megtekinthette a közönség.

A magyar kultúra napja Pélmonostoron és Vukováron

Szűkebb keretek között is rendeztek programokat egyesületeink a magyar kultúra napja jegyében. Pélmonostoron a Baranyai Magyar Katolikus Nőegylet egy kiállítást nyitott meg az ottani magyarok székházában, a tárlat anyagát a magyar népviselet sokszínűségét bemutató fotók képezték. Pálinkás Diana a himnuszról, Kovačević Andrea pedig nemzeti imánk keletkezésének történelmi hátteréről tartott rövid előadást. A programot Pélmonostor város támogatásával valósították meg.

A Vukovári Magyarok Egyesülete a Vince-nappal együtt ünnepelte a szintén erre a dátumra (január 22-re) eső magyar kultúra napját. Jakumetović Rozália elnök asszonytól megtudtuk, a „vincézés” keretében irodalomtörténeti ismertetőre került sor, melynek témája természetesen Kölcsey Ferenc, a himnusz, valamint a magyar kultúra napja volt, kórusuk pedig néhány népdal eléneklésével emelte az esemény színvonalát.