CSÚZA: idén is megemlékeztek a délvidéki vérengzésekről és a második világháború áldozatairól

Írta: Tatai Igor -2021, december 9.098

A csúzaiak idén is megemlékeztek a délvidéki vérengzésekről és a második világháború helyi áldozatairól a falu központjában levő emléktáblánál. Az emlékezők – az előző évekhez hasonlóan – száz gyertyát gyújtottak.

A második világháború szörnyűségeit nem lehet és nem is szabad elfelejteni. Szinte nincs is olyan közösség a kontinensünkön, amely ne szenvedte volna meg a világégést.

A mi akkor élő felmenőink sem képeztek kivételt. Sok helyi fiatalembert, férfit besoroztak a hadseregbe, akik közül többen soha nem tértek haza. De a front a Drávaszöget is elérte. Miután a szovjet Vörös Hadsereg és a Tito-partizánok Kiskőszegnél átkeltek a Dunán, elözönlötték a falvainkat, és a „felszabadítás”, sajnos, nem merült ki a rablásban, fosztogatásban. Az orosz katonák is lőttek le békés falusiakat, de vidékünkön elsősorban a partizánok gyilkoltak, több száz ártatlan embert végeztek ki mondvacsinált indokokkal.

A terrornak csúzai áldozatai is voltak, emlékükre szerveztek a helyi fiatalok a hétvégén gyertyagyújtást a falu központjában elhelyezett emléktábláknál. A megemlékezés kezdetén Hordósi Dániel, az Ács Gedeon Ifjúsági Egyesület elnöke szólt az egybegyűltekhez, akik ezután elhelyezték a megemlékezés gyertyáit a második világháború 64 csúzai áldozatának tiszteletére állított emléktáblánál és annak környezetében. Ezt követően Pasza Árpád, a HMDK tiszteletbeli elnöke osztotta meg gondolatait a jelenlévőkkel és olvasott föl egy részletet dr. Tóth Lajos könyvéből, mely az 1944 tragikus őszén-telén Csúzán lezajlott eseményeket – melyeknek a szerző is majdnem áldozatául esett – taglalja. A rendezvény végén Fuzik János eszéki magyar főkonzul szólt a jelenlévőkhöz. A megemlékezés nemzeti imádságunk eléneklésével zárult.

– Egyesületünk már idestova egy évtizede szervez megemlékezéseket a délvidéki vérengzések és a második világháború áldozatainak emlékére. Fontosnak tartjuk ezeket a kommemorációkat, mivel így a fiatalok is tudomást szerezhetnek arról, hogy mi is történt vidékünkön a második világháború alatt. Az előző évekhez hasonlóan idén is 100 mécsest gyújtottunk meg a falu központjában, hogy ezzel tisztelegjünk a meggyilkolt és a fronton elesett áldozatok emléke előtt – mondta Hordósi Dániel, az Ács Gedeon Ifjúsági Egyesület elnöke.

Az eseményt, melyen részt vett parlamenti képviselőnk, Jankovics Róbert is, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége támogatta.