Ismét Jankovics Róbertet választotta elnökének a HMDK

Múlt szombaton került sor a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) tisztújító közgyűlésére a kopácsi magyarok nemrég átadott pazar otthonában, ahol ismét Jankovics Róbertet választotta meg elnökének az országos szervezet.

A közgyűlésre a HMDK alap- és tagszervezeteinek képviselői kaptak meghívást. A közgyűlés a javasolt és elfogadott napirend szerint zajlott le. Miután megválasztották a levezető elnökséget és a bizottságokat, a beszámolók következtek.

Először Jankovics Róbert elnök tartotta meg tartalmas beszámolóját, aki elmondta, hogy egy rendkívül sikeres időszak van a szervezet mögött. A HMDK olyan eredményeket ért el, amelyekre jóval nagyobb lélekszámú közösségek is büszkék lehetnének. Beszélt a megvalósult beruházásokról, a megkezdett projektek, beruházások folytatását és újakat is ígért, vázolta a terveket. Hozzátette, hogy természetesen a tömbmagyarság mellett a szórvány továbbra is számíthat a szervezet és az ő támogatására, elnökként és parlamenti képviselőként is mindent meg fog tenni az érdekükben. Mint mondta, folytatják az érdekvédelmi munkát az élet minden területén, a horvátországi és az egyetemes magyarság javára és szolgálatára, hogy az előttünk álló időszak is hasonlóan eredményes legyen.

Először Jankovics Róbert elnök tartotta meg tartalmas beszámolóját, aki elmondta, hogy egy rendkívül sikeres időszak van a szervezet mögött. A HMDK olyan eredményeket ért el, amelyekre jóval nagyobb lélekszámú közösségek is büszkék lehetnének. Beszélt a megvalósult beruházásokról, a megkezdett projektek, beruházások folytatását és újakat is ígért, vázolta a terveket. Hozzátette, hogy természetesen a tömbmagyarság mellett a szórvány továbbra is számíthat a szervezet és az ő támogatására, elnökként és parlamenti képviselőként is mindent meg fog tenni az érdekükben. Mint mondta, folytatják az érdekvédelmi munkát az élet minden területén, a horvátországi és az egyetemes magyarság javára és szolgálatára, hogy az előttünk álló időszak is hasonlóan eredményes legyen.

A beszámolók után került sor a tisztújításra. Az elnöki posztra az egyedüli jelölt Jankovics Róbert, a HMDK eddigi elnöke volt, akit egyhangúlag választottak meg.
A közgyűlés ügyvezető elnököt is választott, ismét Matijević Olivérnek szavazva bizalmat.

A HMDK tagszervezeteinek küldöttei megválasztották az országos elnökség és a HMDK bizottságainak tagjait is.

Jankovics Róbert megköszönte a bizalmat, amely – mint mondta – nagy megtiszteltetés számára. Kiemelte: a HMDK vezetőségének és tagságának van a legnagyobb érdeme abban a fejlődésben, amelyet az elmúlt években elértek.

 – Újra elnyerni a több mint ötven tagszervezet küldötteinek a bizalmát számomra óriási felelősséget jelent, és csak bízni tudok abban, hogy munkatársaimmal a következő időszakban is eleget tudok tenni a közösség elvárásainak – hangsúlyozta a régi-új elnök, aki 2016 óta a magyar kisebbség parlamenti képviselője is egyben.

A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége 1993-ban, egy nehéz, megpróbáltatásokkal és kihívásokkal teli időszakban alakult meg. Majd fokozatosan vált a horvátországi magyar kisebbség érdekvédelmét és érdekképviseletét következetesen és megalkuvások nélkül felvállaló, az öntevékeny művelődési formákat, a hagyományápolást magas szinten megvalósító, az anyanyelvi oktatás fejlődéséért, ha kell, védelmezéséért tenni akaró és tudó országos hatókörű szervezetté.

Célja a horvátországi magyarok nemzeti identitásának megőrzése és fejlesztése, illetve a magyar anyanyelv megtartása és ápolása. Az utóbbi elősegítése érdekében a szervezet hetilapot és folyóiratot jelentet meg, valamint más kiadói tevékenységet is folytat. Kiemelt fontosságúnak tartják az anyanyelvű óvodák és iskolák működtetésének, illetve fejlesztésének biztosítását.

Jankovics Róbert újraválasztásához elsőként gratulált Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár, aki levelében a magyar közösség érdekében vállalt felelősségteljes megbízatásához további sok sikert, kitartást, állhatatosságot és jó egészséget kívánt.