De Blasio Antonio

Pécsett született 1955-ben.

Egész élete Pécshez kötődik, általános és középiskolai tanulmányait is ott végezte. A gimnázium után pedagógus szeretett volna lenni, ezért felvételizett a Pécsi Tanárképző Főiskola orosz–angol általános iskolai tanár szakára, majd ezt követően a Szegedi Tudományegyetem angol szakára, ahol 1984-ben szerzett középiskolai tanári diplomát.
Posztgraduális menedzsmenttanulmányait az 1990-es évek elején az Egyesült Államokban, valamint Angliában végezte.
A rendszerváltás idején kezdett el aktívan foglalkozni a helyi politikával, a pécsi Fidesz alapító tagja. Az 1990-es önkormányzati választásokon mandátumot szerzett a Pécs városi képviselőtestületben. 1995-től a Baranya Megyei Közgyűlés tagja, majd 1998-tól két cikluson át újból önkormányzati képviselő.
2006-ban került Brüsszelbe. Európai parlamenti képviselői tapasztalatait később eszéki főkonzulként is hasznosítani tudta. 2013-ban lett Magyarország eszéki főkonzulátusának első embere, és hat éven keresztül töltötte be ezt a tisztséget.
Megbízatását küldetésnek érezte, egyik fő feladatának pedig a horvátországi magyarság egységének a megvalósítását tekintette. Számos gazdasági és kulturális rendezvény, találkozó szervezője, kezdeményezője volt. Civil szervezeteinkkel együttműködve több közös programot is tető alá hozott. A magyar értékek bemutatása és megismertetése mellett azt is fontosnak tartotta, hogy összehozza a horvát és magyar potenciális partnereket, erre több alkalmat is létesített. Helyi partnerszervezetekkel közösen elindította az ösztöndíj-támogatást, amellyel az a cél, hogy a támogatott fiatalok itthon, szülőföldjükön erősítsék a magyarságot, hiszen közös érdek, hogy minél több olyan magyarul tudó szakember kerüljön ki a főiskolákról, egyetemekről, akik Horvátországban szeretnének boldogulni, munkát találni és családot alapítani.