Magyarok jogvédelme a Kárpát-medencében – online konferencia

A budapesti Kisebbségi Jogvédelmi Intézet november 12-14. között háromnapos online konferenciát rendezett Magyarok jogvédelme a Kárpát-medencében 2020 címmel. Az online térben tartott tanácskozáson Matijević Olivér, a HMDK ügyvezető elnöke is részt vett.

A Kisebbségi Jogvédő Intézet (KJI) célja hozzájárulni ahhoz, hogy a külhoni magyar közösségek hatékony jogvédelemben részesüljenek. Ennek érdekében az intézet támogatja a kisebbségvédelem területén kiemelkedő szerepet játszó személyeket és szervezeteket, kiépítve egy jogsegélyszolgálatot a Kárpát-medencében, valamint megragadva az uniós jog és a nemzetközi jog által kínált lehetőségeket.

A Magyarok jogvédelme a Kárpát-medencében 2020 című online konferenciát dr. Bándi Gyula, a Kisebbségi Jogvédő Alapítvány kuratóriumának elnöke nyitotta meg. Mint elmondta, külön öröm az intézet számára, ahogy évente érkeznek pályázatok, amelyeket élvezet elolvasni és meghallgatni. Ez a nagy érdeklődés annak a bizonyítéka, hogy a kisebbségvédelem nem veszíti el azt a figyelmet, amelyet érdemel.

A november 12-14. között tartott online konferencián számos szakember – ügyvédek, egyetemi professzorok, kutatók, szakjogászok – mutatta be azokat a problémákat és jogsérelmeket, amelyek jelenleg a határon túli magyar nemzeti közösségeket érik.

A konferencia első napján a gyűlöletbeszéd (angolul hate speech) fogalmával és bővebb jellemzésével kapcsolatban tartottak előadást a szakemberek, illetve ismertették, mit értékelünk gyűlöletbeszédként.

– Különösen tanulságosak voltak számomra a második napon tartott előadások, amelyeken a vajdasági, erdélyi és felvidéki restitúciós ügyek jogszabályi hátterét ismertették a kollégák konkrét esetek szemléltetésével, valamint azoknak az eseteknek a bemutatása, amikor is egyeseket magyarságuk miatt ért valamilyen jogsérelem – mondta Matijević Olivér, a HMDK ügyvezető elnöke, aki rendszeresen részt vesz a KJI által szervezett tanácskozásokon.

A konferencia harmadik napja folyamán pedig a KJI lehetőséget biztosított PhD-hallgatóknak, doktorjelölteknek és fiatal kutatóknak, hogy előadást tartsanak kisebbségvédelmi témában.