Folytatódnak templomaink nagyszabású felújításai

Legfontosabb épített örökségeinknek a templomainkat tekinthetjük. A horvátországi magyarság által használt egyházi épületek védelmére és tatarozására már az elmúlt években is tekintélyes összeget sikerült kieszközölnünk horvát és magyar állami forrásból, ez az idén sincs másként. A legjelentősebb felújításokat a darázsi Jézus Szíve- és a nagybodolyai Szent Anna-templomon (mindkettő katolikus) végzik a HMDK és az Europa AP templomfelújítási projektje keretében magyar kormányfinanszírozással, horvát és magyar állami támogatásból pedig a sepsei és a várdaróci templom is folyamatosan szépül.

Folytatódik a munka a sepsei és várdaróci templomon

Sepsén idén a toronyépületen keletkezett károkat javítják
Sepsén idén a toronyépületen keletkezett károkat javítják

Közösségünk talán legveszélyeztetettebb műemléktemploma a sepsei domboldalon áll. Az instabil talajon álló épület alapja az évek során megrogyott. Olasz szakemberek segítségével tavaly nyáron sikerült megmenteni a templomot, melyen az idei évben megkezdődhetnek a restaurációs munkálatok. A sepsei reformátusok templomán idén a zágrábi kulturális minisztérium 400 ezer kúnás támogatásával a toronyépületen keletkezett károkat javítják, a munkálatokkal a tervek szerint november 20-ig végeznek.

Folyamatban van a jövő évi munkaterv kidolgozása is – tudtuk meg Jankovics Róbert parlamenti képviselőnktől –, az első fázisban a projektdokumentáció elkészítése és az engedélyek megszerzése bonyolódik le.  

A sepsei munkálatokat ellenőrzik

A jövő évi feladatok elvégzésére magyarországi forrásból biztosítják a fedezetet, de bíznak benne, hogy a horvát kormány is támogatja majd a renoválás folytatását.

– Nagyon örülünk annak, hogy végre sor került a felújításokra, és megmentik, megszépítik templomunkat. Köszönettel tartozunk Jankovics Róbert parlamenti képviselőnknek, aki nélkül ez nem valósulhatott volna meg – nyilatkozta lapunknak Kurel Beáta református vallású sepsei lakos.

A várdaróci református templom 2018 végén új toronysisakot kapott, ezzel hat évtized után visszanyerte eredeti formáját. A településtörténet e jeles eseményén jelen volt Krešimir Partl államtitkár is a zágrábi Kulturális Minisztérium képviseletében.


Várdarócon az épület teljes körű külső tatarozására kerül sor

A templomtorony visszaállítását követően tavaly is jelentős beruházások történtek a templom környezetében: felújították a templomkerítést, idén pedig, mintegy 800 ezer kúna értékben, az épület teljes körű külső tatarozására kerül sor. Az idei munkálatoknak, akárcsak Sepsén, november 20-ig kell befejődniük. A várdaróci templom idei felújítása horvát és magyar állami finanszírozással zajlik.

Péter Magdolna életében mindig nagy szerepet töltött be a vallásgyakorlás, a templomba járás, a templom tatarozását is hálával fogadta.

– A várdaróci presbitérium tagja vagyok, rendszeresen járok templomba. Református szellemben nevelkedtem, édesapám mindig tudott idézni egy-egy éneket, imádságot, a vallás kiskoromtól kezdve része az életemnek. Hatalmas öröm számomra a templomfelújítás, amiről a külföldön élő gyerekeimnek is beszámolok képekben. A mi templomunk minden állapotában gyönyörű, de azt hiszem, még jobb lesz egy felújított, még szebb istenházába járni – nyilatkozta lapunknak Péter Magdolna, hozzátéve, hálás a támogatóknak, akiknek köszönhetően a munkálatokra sor kerülhetett.

A darázsi Jézus Szíve-templom a tervek szerint elkészül a karácsonyi szentmisére

A Báni-hegy északi oldalán található a darázsi Jézus Szíve katolikus templom, amely az első világháború előtt épült Újlaki Kornél Dezső plébános kezdeményezésére. A kegytemplom kiemelten fontos Darázs község magyarjai számára. A helyi HMDK-sok itt tartják minden év júniusában a Jézus szíve-napi szentmisét, amely a közösség egyik legfontosabb rendezvényévé vált.

Első lépésként tehermentesítik a darázsi templomot

A darázsi templom felújításra szorul, állaga jelentősen romlott az utóbbi időben. A hegyoldalról lezúduló esővíz a földet a templom hátsó falára „tapasztotta”, ami emiatt átázott, kívül-belül lepergett a vakolat.

Kovács Ferenc, a HMDK és az Europa AP templomfelújítási projektjének a vezetője lapunknak nyilatkozva elmondta, a program keretében először is ezeket a sérüléseket hozzák rendbe.

Kívül-belül lepergett a vakolat

– Első lépésként a templom tehermentesítése zajlik. Eltávolítottuk a földet az épület mögül, majd egy betonfalat építünk a hordalék-felgyülemlés megelőzésére. Meg lesz oldva az esővíz elvezetése, újravakolják a falat, kijavítják a padlásteret, felújítják a toronyba vezető lépcsőt, és új redőnyöket kap a templomtorony. Ezenkívül meszelésre, a templombelső újrafestésére, valamint a templom környékének rendezésére is sor kerül – sorolja a projektvezető a munkálatokat, melyekkel a tervek szerint december elejéig végeznek, így a karácsonyi szentmisét már a darázsi templomban tarthatják.

Új kutatási eredmények várhatók a nagybodolyai Szent Anna-templom múltját illetően

A Darázshoz közeli Nagybodolya a Drávaszög egyik legkisebb települése. Impozáns környezetben, a Báni-hegység északnyugati lejtőjén áll a nagybodolyai hívek katolikus temploma, melyet Szent Anna tiszteletére szenteltek. A templomot többször javították, bővítették fennállása során. A HMDK és az Európa AP projektje keretében jelenleg kutatómunkákat végeznek.

A nagybodolyai templomon jelenleg geotechnikai kutatásokat végeznek

– A nagybodolyai templom esetében kicsit bonyolultabb a helyzet. Először itt is egyszerű felújításra gondoltunk, majd a templom állapotának feltérképezése során kiderült, építése sokkal régebbre tehető, mint azt eddig gondoltuk – mondta Kovács Ferenc, hozzátéve, erről részletesebben a kutatási eredmények megszületése után számolhat be.

Ezen a templomon tehát jelenleg geotechnikai kutatásokat végeznek, mélyen a templom alá fúrnak, hogy felderítsék eredeti fundamentumát. A felmérések végeztével a templom egy teljes építészeti tervrajzot „kap”, a tervek szerint ezzel is az év végéig készülnek el. A feltérképezést követően a nagybodolyai templomra is renoválás vár, de ez már egy következő projekt része lesz.

A darázsi és a nagybodolyai templommal kapcsolatos műveleteket  is magyarországi költségvetési forrásokból finanszírozzák. 

– Darázs és Nagybodolya esetében is kis magyar közösségekről van szó. Mi a HMDK-nál fontosnak tartjuk, hogy ezekben a közösségekben is őrizhessék magyar identitásukat azok, akik számára ez fontos – nyilatkozta lapunknak Matijević Olivér, a HMDK ügyvezető elnöke, hozzátéve, a vallásgyakorlás – különösen az idősebb emberek körében – az identitás részét képezi, s nagy öröm a HDMK számára, hogy jobb feltételeket biztosíthat a szóban forgó közösségeknek.

A nagybodolyai templom ügyében falugyűlést is tartottak

A nagybodolyai templom ügyében szombaton falugyűlést is tartottak, melyen Jankovics Róbert parlamenti képviselőnk, Kovács Ferenc és Matijević Olivér számoltak be az említett kutatásokról, felújítási tervekről. A találkozó konstruktív volt, sokan részt vettek rajta, a szervezők megkérték a nagybodolyaiakat, segítsék a kutatási munkát további adatok, régi képek gyűjtésével.