Vass Zoltán (posztumusz)

Kopácson született 1948-ban. Az általános iskolát Kopácson kezdte, Laskón fejezte be. Ezt követően a szabadkai tanítóképzőt választotta, ahol 1967-ben szerzett oklevelet. Még ugyanebben az évben elkezdett dolgozni a laskói általános iskolában, majd 1971-től 1978-ig Kopácson, szülőfalujában volt tanító.

1978-tól 1991-ig a laskói Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatója volt. Az ő mandátuma alatt új iskola épült Laskón, amelyet 1981-ben avattak fel.

1991 őszén a szerb hatalom megfosztotta igazgatói tisztségétől.

A háborús éveket itthon töltötte, egyedül tanította a kopácsi gyerekeket, a 6-14 éves korosztályba tartozókat. A békés reintegráció után Laskón tanított, egészen haláláig. Tíz éven keresztül az iskolabizottság elnöke volt.

Pedagógusi munkája mellett aktív szerepet vállalt a társadalmi és politikai életben is, 1991-ig a kopácsi faluvezetésben, a vadászegyesületben és a tömegszervezetekben, a reintegráció után a HMDK-ban, a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fórumában (elnökségi tag) és a Bellyei járás Magyar Kisebbségi Önkormányzatában (elnök), valamint Eszék-Baranya megye Magyar Kisebbségi Önkormányzatában (tag).

2007. november 17-én távozott az élők sorából.

Halálával családját, diákjait, barátait és munkatársait, de a maroknyi horvátországi magyarságot is pótolhatatlan veszteség érte.