Pirityiné Szabó Judit

Oroszlányban született 1962-ben. Végzettsége szerint történelem szakos tanár, népművelő, könyvtáros.

Pályafutását népművelőként kezdte a Pataky István Művelődési Központban, ahol ismeretterjesztő előadásokat, ifjúsági programokat és kiállításokat szervezett. Majd Budapest Főváros X. kerületi Tanácsának Művelődési Osztályára került, ahol közművelődési tevékenységek koordinálása volt a feladata. A Miniszterelnöki Hivatalba 1990-be került, ahol a Határon Túli Magyarok Titkársága csoportvezetőjeként az egykori Jugoszlávia területén élő magyarság szervezeteivel való kapcsolattartással bízták meg.

Ezt a munkát átmenetinek tekintette. Később az egymás után történő események miatt mindinkább belemerült a munkába, és az elköteleződés, a személyes kapcsolatok úgy alakultak, hogy máig a közösségmegtartás elkötelezettjeként dolgozik. A Titkárság később külön hivatallá vált, ahol 2003-ig dolgozott. Majd 2010-től újra a nemzetpolitikai titkárságon folytathatta a megkezdett munkáját.

Fokozatosan alakult ki benne a határon túli magyarság sorskérdéseinek a felvállalása. Eleinte a horvátországi magyarokkal foglalkozott, később ez kiteljesedett Vajdasággal és a Mura-vidékkel, az utóbbi három-négy évben a diaszpóra magyarsága ügyeinek intézése is a feladatkörébe tartozik.

Számos bizottságban lát el fontos feladatot: a Magyar-Szerb, a Magyar-Horvát és a Magyar-Szlovén Kisebbségi Vegyes Bizottság titkári teendőit, ő a Magyar Állandó Értekezlet Külügyi és Jogi Szakbizottságának titkára, a Hungarikum Bizottság tagja, a Rómer Flóris Bizottság tagja és a Bethlen Gábor Alap Kollégiumának elnökhelyettese.

Tevékeny a közéletben is, több évig volt az Esély a Stabilitásra Közalapítvány szakmai tanácsadója, a Délvidékért Alapítvány kuratóriumának elnökhelyettese és a Magyar Asszonyok Érdekszövetsége elnök.

1990-ben kezdődött a horvátországi magyarsággal máig is tartó „viszonya”. Ő volt az, aki a legnehezebb időkben is mellettünk állt, segített bennünket a megpróbáltatásainkban, nehézségeink leküzdésében. Velünk volt, amikor mindenki hátat fordított nekünk, velünk volt  újbóli talpra állásunkkor, és velünk van most is az építkezés, a fejlődés időszakában is.