Keresztes Árpád

1943-ban született Sepsén. Az általános iskola elvégzése után a szabadkai tanítóképzőben tanul tovább, majd pedagógusi munkája mellett az eszéki tanárképző főiskolán szerez ének-zene szakon oklevelet.

A hetvenes évek elején szülőfalujában megalapítja a vöröskereszt helyi szervezetét, rendszeresen gyűjtést szervez a szegény sorsúak megsegítésére, személyes példamutatásával élére áll a véradó mozgalomnak. Az akkori Vöröskereszt emlékplakettel jutalmazza tevékenységét.

A szerb megszállás alatt a lecsökkent tanár- és diáklétszám miatt több iskolában is tanít: Laskón, Vörösmarton, Hercegszőlősön és Kiskőszegen is. Emellett, ha szükség volt rá, elmenekült családtagok öreg hozzátartozóit gondozza, ENSZ-katonák segítségét igénybe véve megszervezi az élelmiszer- és gyógyszerellátást.

1998-ban a Laskói Általános Iskola igazgatójává nevezik ki. Szívén viselte a nélkülözni kényszerülő gyermekek sorsát, ezért rendszeresen pályázati támogatásért fordult érdekükben a Mocsáry Alapítványhoz. Munkája elismeréseként 2002. november 9-én a Magyar Kultúra Alapítvány budavári székházában átvehette a Mocsáry-díjat.

Keresztes Árpád alapítója és vezetője a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fórumának.

A HMDK elnökségének tagja, oktatási bizottságának elnöke. Egyházközségének presbitere és kántora.

2008 augusztusában vonult nyugdíjba.