Id. Ádám Jenő

Idősb Ádám Jenő 1923. március 15-én született a drávaszögi Laskón, de kora gyermekkorában visszaköltöztek Sepsére, szülei szülőfalujába. Ehhez a kis drávaszögi településhez kötődik példaértékű életútja, amely nevét ismertté tette azok körében is, akik vele személyesen soha sem találkozhattak.

Ifjúkorától kezdve magyar közösségünk megbecsült, nagytekintélyű képviselője.

Harminc éven keresztül volt Sepse polgármestere, tizenhat éven át tagja az akkori Baranyai Járási Közgyűlésnek.

Magyarságát mindig, a legnehezebb időkben is bátran vállalva ösztönzője szűkebb és tágabb környezete minden olyan kezdeményezésének, amely horvátországi magyarságunk megmaradását, identitástudatának elmélyítését, fejlesztését szolgálta.

A Drávaszög népi hagyományainak őrzője, ének-zenei értékeinek gyűjtője és avatott előadója, a sepsei első világháborús turulmadaras emlékmű újraálmodója.

A Magyarok Világszövetségének volt elnökségi tagja, a Határokon Túli Magyarságért Alapítványnak pedig a mai napig kurátora.

Közéleti tevékenységéért több elismerésben részesült, többek között: a Határokon Túli Magyarságért Alapítvány Nemzetért Díj kitüntetettje, a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjének tulajdonosa, amelyekhez e szerény életműdíj is csatlakozik, amellyel a HMDK szeretné megköszönni id. Ádám Jenő támogatását, áldozatos, a mának és a jövőnek is példaként szolgáló, magyarságmentő tevékenységét.