Becze Illyés

1922-ben született Szentlászlón, az elemi iskolát is ott végezte. Eszéken fejezte be a polgári középiskolát.

1937-ben csatlakozik a szentlászlói színjátszók csoportjához, amely az önkéntes tűzoltóegylet keretei között tevékenykedett. Számos színdarabot rendezett, de szerepeket is vállalt. Ő indította el a felnőtt és gyermektánccsoport működését is. Időközben a színjátszó csoport művelődési egyesületté nőtte ki magát, amelynek az irányításában, a különböző szekciók létrehozásában oroszlánrészt vállalt. Mindenki számára hozzáférhetővé tette a kultúrotthonban működő olvasókört, a több mint ezer magyar könyvvel rendelkező könyvtárat, ahol 1956-tól heti egy alkalommal mozielőadásokra is sor került.

1963-ban Eszékre költözött, ekkor már tagja a Horvátországi Magyarok Szövetsége elnökségének. Rendszeresen szervezett színházlátogatásokat Magyarországra a Szlavóniában és Baranyában élő magyarok számára. A HMSZ-ben különböző tisztségeket töltött be egészen 1988-ig, amikor is a belviszályok miatt kilépett az akkori vezetőségből. A háborús évek alatt részt vett a Magyarországra menekült horvátországi magyarok összejövetelein. A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének megalakulásától elnökségi tagja.