Éves közgyűlések

A hétvégén tartottak közgyűlést a Pakráci Magyarok Közösségében, a sepsei HMDK-alapszervezetben és az újbezdáni kultúregyesületben is.

Tizennyolc rendezvényen vettek részt a pakráciak

A Pakráci Magyarok Közössége a múlt szombaton tartotta évi közgyűlését, ahol többek között arról is határoztak, hogy folytatják identitásmegőrző munkájukat.

A tavalyi év programját Fa Josip, a közösség elnöke ismertette, aki elmondta, hogy tizennyolc eseményen vettek részt, nemcsak a környéken, hanem Baranyában és Magyarországon is képviselték a pakráci magyarságot. Kifejtette azt is, hogy a város és a település más szervezeteinek a programjába is szívesen besegítenek.

– Nagyon jól sikerült a magyar nap elnevezésű rendezvényünk, amelyen többek között a magyarországi Csepel képviselőit is vendégül láttuk. Negyedik éve veszünk részt a lipovljani nemzetiségi találkozón, és egyéb rendezvényeken is visszajárók vagyunk – sorolta Fa Josip, hozzátéve azt is, hogy mindezt nem tehették volna meg a HMDK országos szervezete és Jankovics Róbert magyar parlamenti képviselőnk támogatása nélkül.

A HMDK képviseletében Matijević Olivér, a szervezet ügyvezető elnöke vett részt a tanácskozáson, aki elmondta, örül annak, hogy egyre nagyobb költségvetésből tudnak gazdálkodni a szervezetek, ami minőségibb munkát is eredményez. Marijan Širac, Pakrác alpolgármestere is jelen volt az ülésen, aki megköszönte a magyar állam által épített játszóteret, amit, mint mondta, igyekeznek azzal meghálálni, hogy a pakráci magyar szervezetnek állandó helyet biztosítanak majd.

A sepseiek következő programja a nőnapi bál

Idei első programjuk a Vince-nap „megünneplése” volt

A sepsei HMDK-alapszervezet tevékenységét a hétvégi közgyűlésen Rabbi Ferenc, az alapszervezet elnöke foglalta össze. Elmondta, hogy a tervezett programokat maradéktalanul sikerült megvalósítaniuk. Eredményesen működött a népdalkörük, és tovább szépül új székházuk is.

Idei első programjukra a Vince-nap alkalmából került sor, a következő pedig a március 9-ei nőnapi bál lesz.

– A bált eredetileg március 8-án szerettük volna tartani, de többen is jelezték, hogy a pénteki nap nem megfelelő számukra, ezért módosítottunk az időponton – mondta el lapunknak Rabbi Ferenc az ülést követően, hozzátéve, hogy a már hagyományos rendezvényekre idén is sort kerítenek, valamint kirándulást és színházlátogatást is terveznek. Tevékenységük támogatására a zágrábi Kisebbségi Tanácsnál, a Bethlen Gábor Alapnál és a Csoóri Sándor Alapnál pályáztak.

Tevékenyek az egyesület szekciói

A hétvégi közgyűlésen az Újbezdán Kultúregyesület tagsága meghallgatta az egyesület múlt évi tevékenységéről szóló beszámolókat, valamint a következő időszakra vonatkozó terveket is körvonalazták.

Horvát Ibolya, az egyesület elnöke egy igen tevékeny időszakról számolhatott be, mint mondta, az egyesület kórusa, zenei és színjátszó csoportja számos rendezvényre kapott meghívást tavaly is, az újbezdáni rendezvények mellett több belföldi és magyarországi fellépésük is volt. Az ezeken való részvételt és a programokat a Petlovaci járásnak, a HMDK-nak, a zágrábi Kisebbségi Tanácsnak és a Bethlen Gábor Alapnak köszönhetően sikerült megvalósítaniuk. Az idei évben is igyekeznek minden pályázati forrást kihasználni, az említetteken kívül a Csoóri Sándor Alapnál is pályáztak.