Ügyvezető elnökség

JAKAB SÁNDOR (elnök)jakab

1943-ban született Kopácson.

Általános iskola: Kopács, Szabadka.

Gimnáziumi érettségi: Szabadka.

Felsőfokú tanulmányok:

- Pedagógiai Főiskola, testnevelés szak (Újvidék),

- Külkereskedelmi Főiskola, Budapest, diplomás közgazdász.

Utolsó munkahely: parlamenti képviselő, 1999- ben nyugdíjba vonult.

Közéleti tevékenység:

1993-ban a HMDK alapító tagja és alelnöke,

1995-1999: parlamenti képviselő a horvát száborban,

1996-tól a Horvát-Magyar Kormányközi Vegyes Bizottság tagja,

1997-2009 között a Kopácsi-rét Természetvédelmi Terület igazgatóbizottságának tagja,

2004-től a Kárpát-Medencei Magyar Autonómia Tanács tagja, egy időszakban elnöke,

2004-től a Kárpát-Medencei Magyar Képviselők Fórumának tagja,

2001-2005: az Eszék-Baranya megyei közgyűlés tagja, az Emberijogi és Kisebbségi Bizottság elnöke,

2003-2008: Ivo Sanader miniszterelnök tanácsadója kisebbségi kérdésekben,

2009-től a HMDK elnöke.

 


 

PASZA ÁRPÁD (tiszteletbeli elnök) pasza

1950-ben született Csúzán.

Általános iskola: Csúza, Vörösmart (Zmajevac).

Gimnáziumi érettségi: Szabadka (Subotica).

Egyetemi tanulmányok, diploma: ELTE, Budapest (1970-75), magyar szakos tanár.

Munkahely: magyar nyelv és irodalom szakos tanár a Középiskolai Központban (Pélmonostor, Beli Manastir) 1975-99, majd az eszéki magyar iskolaközpontban (jelenleg is).

Szakmai/tudományos jellegű tevékenység:

- a horvátországi magyar oktatással, az akkori ösztöndíjpolitikánkkal kapcsolatos írások a Horvátországi Magyarok Szövetsége évkönyveiben (1979-1991),

- a horvátországi magyar anyanyelvi oktatás története az ún. békés reintegrációig (1997-ig) egy magyarországi pedagógiai lexikonban (szócikk),

- a magyar oktatási tárca által működtetett Oktatási Tanács, valamint Ösztöndíjtanács tagja az 1993-2003 közötti időszakban,

- a horvát (országos) pedagógiai intézet által 2006-ban létrehozott szakmai testület, a magyar szakos tanárok megyei szaktanácsának elnöke.

Közéleti tevékenység:

-1979-től az akkor egyetlen országos magyar szervezetben, a Horvátországi Magyarok Szövetségében elnökségi tag két ciklusban, a szervezet egyik szakbizottságának elnöke,

- Csúzán a helyi művelődési egyesület elnöke, a szomszédos Vörösmarton létrehozott ifjúsági irodalmi egyesület műsorainak rendezője,

- 1993-ban a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének alapító tagja, 2010-ig elnöke, jelenleg tiszteletbeli elnöke.

 


 

JANKOVICS RÓBERT (ügyvezető elnök) jankovics

Harmincöt éves, nős, Pélmonostoron él, számítástechnikai mérnök.

Anyanyelvi szinten beszél magyarul és horvátul, de ugyanez elmondható angol nyelvtudásáról is (a cambridge-i egyetem nyelvvizsga-bizonyítványával rendelkezik).

1997-ben alapító tagja a Pélmonostor Magyar Kultúregyesületnek, 1999-ig a szervezet elnökségi tagja.

1999-ben alapító tagja a HMDK pélmonostori szervezetének, máig alelnöke.

2002-től az Eszéken működő Magyarigazolvány-iroda vezetője.

2003-tól a laskói magyar általános iskola informatikatanára.

2003-tól a HMDK országos szervezetének titkára, 2010-től ügyvezető elnöke

2003-2006: az Eszék-Baranya megyei Magyar Kisebbségi Önkormányzat titkára, 2006-tól 2008-ig elnöke (az új összetételű önkormányzat 2007-ben újraválasztotta).

2003-tól 2007-ig tagja Pélmonostor város magyar kisebbségi önkormányzatának.

2008-tól Eszék-Baranya megye magyar kisebbségi önkormányzatának küldötte az Országos Magyar Koordinációban.

2005-től Pélmonostor város elöljáróságának a tagja, 2009-től Pélmonostor Városi Tanácsának tagja.

2010-től a Baranjski Vodovod felügyelő-bizottságának elnöke.

 


 

ANDÓCSI JÁNOS  (alelnök)andocsi

1974 –ben született.

Általános iskola: Vörösmart, Kis Ernő Általános Iskola

Középiskola: Középiskolai Központ, Pélmonostor, Kisfaludy Károly Gimnázium, Mohács.

Felsőfokú tanulmányok:

- ELTE Bölcsészettudományi Kar – történelemtanár,

- ELTE Állam és Jogtudományi Kar- politológia (abszolutórium),

- Századvég Politikai Iskola - politikai kommunikáció (abszolutórium),

- Eszterházy Károly főiskola, Eger - felsőfokú újságíró,

- Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar- doktori program.

Szakmai és közéleti tevékenység:

- 2002-től a Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ tanára,

- 2004 óta a Horvátországi Magyarság havilap fő- és felelős szerkesztője,

- 2003 óta az Új Magyar Képes Újság rovatvezetője,

- 2008: a Kossuth Rádió horvátországi tudósítója,

- 2006 óta többször is előadást tartott a Sándor-palotában a Határon túli magyarság a 21. században konferenciasorozat keretében,

- 2008-ban a Horvát Tudományos és Művészeti Akadémia (HAZU) felkéri a Drávaszögi iparosság története 1872-2007 megírására, ami azóta kötet formájában is megjelent,

- az általános iskola 5. osztályos történelemkönyvének magyarra fordítása,

- 2003-tól Eszék- Baranya Megye Magyar Kisebbségi Önkormányzatának tagja, majd 2007 óta elnöke,

- 2003-2007: a Hercegszőlősi járás Magyar Kisebbségi Önkormányzatának elnöke, majd tagja,

- 2008: a Horvátországi Magyar Megyei Kisebbségi Önkormányzatok és Képviselők Koordinációjának társelnöke,

- 2006-tól a Nyilas íjászklub titkára.

 


 

DR. SZÁNTÓ TIBOR PB031475

1953-ban született Zdencin.

Általános iskola: Eszék.

Középiskola: Eszék.

Felsőfokú tanulmányok:

- Orvostudományi Egyetem, Zágráb,

- Posztdiplomás képzés, közegészségügyi szak,

- Szakorvosi képzés: szociális orvostudomány és egészségvédelem-szervezés szak.

Munkahelyek:

- 1978-1987, eszéki Egészségház, általános orvos,

- 1987-2000-ig, majd 2004-től napjainkig Eszék-Baranya megye Közegészségügyi Hivatala, részlegvezető,

- 1979-2006: eszéki J. J. Strossmayer Egyetem Orvostudományi Kar, előadó tanár,

- Eszéki Egészségügyi Középiskola, külső munkatárs.

Szakmai és közéleti szerepek:

- 1993-tól a HMDK tagja és elnökségi tagja,

- 2000-2004, a horvátországi magyar kisebbség parlamenti képviselője,

- 1993-2001: Eszék Város Tanácsának tagja,

- jelenleg is a Rákbetegség korai felfedezése c. nemzeti program koordinátora,

- jelenleg is az Eszéki Rákellenes Liga elnökségi tagja,

- jelenleg is a Nemzeti Egészségügyi Lap szerkesztőségi tagja,

- jelenleg is a Horvát Közegészségügyi Magazin szerkesztőségi tagja.

 KOVÁCSEVITY ANNAkovacsevity_copy

1959-ben született Újbezdánban.

Általános iskola: Újbezdán.

Gimnáziumi érettségi: Középiskolai Központ, Pélmonostor.

Egyetemi tanulmányok, diploma: JATE-BTK, Szeged (1977-82), magyar szakos tanár.

Munkahely: magyar nyelv és irodalom szakos tanár a Középiskolai Központban (Pélmonostor, Beli Manastir) 1982-91, majd a honvédő háború idején anyanyelvápoló tanár a pélmonostori általános iskolában, helyettesítő tanár a vörösmarti és laskói általános iskolában, 1998-2001-ig hosszabb-rövidebb ideig szociális munkás, az Új Magyar Képes Újság munkatársa, a Szülőföldön Magyarul Pályázati Iroda vezetője, 2001-2004-ig magyar szakos tanár az eszéki magyar iskolaközpontban (jelenleg is), 2004-2008-ig az eszéki magyar iskolaközpont igazgatója.

Szakmai/tudományos jellegű tevékenység:

- a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fórumának alapító tagja, titkára, majd alelnöke (2001-től),

- a magyar központi érettségi vizsgát előkészítő Nemzetiségi Anyanyelvi Szakcsoport elnöke (2006-2010),

- a magyar oktatási tárca által működtetett Horvátországi Magyar Ösztöndíjtanács tagja,

- a Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiumának tagja 2005 óta.

Közéleti tevékenység:

- 1997-től a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének tagja, 2010-től elnökségi és ügyvezető elnökségi tag,

- 2003-tól Eszék-Baranya megye Magyar Kisebbségi Önkormányzatának tagja,

- Pélmonostor város Magyar Kisebbségi Önkormányzatának tagja,

- a HMDK pélmonostori alapszervezetének alapító tagja és alelnöke,

- a Magyar Katolikus Nőegylet alapító tagja és alelnöke,

- a Barkóca gyermeklap főszerkesztője.

 


 

PROSSZER SZANELLA (titkár)prosszer_copy

1981-ben született Eszéken.

Általános iskola: Vörösmart, Kis Ernő Általános Iskola.

Gimnáziumi érettségi: Pécs, Apáczai Csere János Gimnázium.

Felsőfokú tanulmányok: School Of Business, Komló, gazdasági informatikus.

Mukahely: Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége – az eszéki Információs Iroda munkatársa, ösztöndíjreferense.

Közéleti tevékenység:

- 2002-től a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének tagja, 2010-től elnökségi és ügyvezető elnökségi tag,

- 2003-tól Eszék-Baranya megye Magyar Kisebbségi Önkormányzatának tagja,

- 2006-tól a sepsei Helyi Választmány tagja,

- 2007-től a sepsei HMDK-alapszervezet alelnöke.

 


 

 PÁLINKÁS KRISZTIÁN (alelnök) palinkas

1976-ban született Főherceglakon (Kneževo).

Újbezdánban él, nős, három gyermek apja.

Általános iskola: Újbezdán, Vörösmarti Általános Iskola kihelyezett tagozata.

Középiskola: Valpovo, Valpovói Középiskola/Srednja škola Valpovo.

Felsőfokú tanulmányok: Strojarski fakultet Slavonski Brod /Gépipari Egyetem, gépészmérnök.

Mukahelyek:

- 1998-2002: Vojtek d.o.o. Pélmonostor – tervező, modellező és szerszámkészítő,

- 2002-2005: az Eszéken működő magyarigazolvány-iroda munkatársa,

- 2005-től a Szülőföldön Magyarul Iroda vezetője,

- 2007-től Eszék-Baranya Megye Magyar Kisebbségi Önkormányzatának titkára.

Közéleti tevékenység:

- a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének tagja 1996-óta, 2003-tól elnökségi tag, 2010-től a szervezet titkára,

- 2003-tól Eszék Baranya Megye Magyar Kisebbségi Önkormányzatának tagja, 2007-től titkára,

- 2003-tól a Baranyaszentistváni járás Magyar Kisebbségi Önkormányzatának elnöke,

- az elmúlt évek alatt volt már lakhelye Helyi Választmányának tagja, a Petlovaci (Baranyaszentistván) járás elöljáróságának tagja, a helyi labdarúgó-egyesület titkára.


Varga Gábor (alelnök)


Sipos Sándor (alelnök)


Kozár József


Önkormányzati tisztviselők

ELÖLJÁRÓ-HELYETTESEK (2):

 1. Cickai Csaba, Bellyei járás, előljáró-helyettes
 2. Sipos Sándor, Darázsi járás, elöljáró-helyettes


ÖNDKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK (12):

Bellyei járás:

 1. Micheli Zsolt, tanácstag (a képivselő-testület alelnöke)
 2. Markos Sándor, tanácstag
 3. Varga Attila, tanácstag

Hercegszőlősi járás:

 1. Andócsi János, tanácstag
 2. Sipos Zoltán, tanácstag

Ernestinovo járás:

 1. Váci Éva, tanácstag (a képviselő-testület elnöke)
 2. Kelemen Dezső, tanácstag (a képviselő-testület alelnöke)

Baranyaszentistváni (Petlovac) járás:

 1. Kovács Zoltán, tanácstag

Darázsi járás:

 1. Zsivity István, tanácstag

Pélmonostor:

 1. Jankovics Róbert, tanácstag

Erdődi járás:

 1. Hugyik, Imre, tanácstag

Lacházai járás:

 1. Zsuljevic József, tanácstag

Kisebbségi önkormányzatok

Kisebbségi Önkormányzatok – MEGYEI SZINT

Eszék-Baranya Megyei Magyar Kisebbségi Önkormányzata

Elnök: Andócsi János
Drinska 12/a
31 000 Eszék

Isztria Megyei Magyar Kisebbségi Önkormányzata

Elnök: Lőcsei József
Voltićeva 9.
52 000 Pula

Tengermelléki-Fensíki Megyei Magyar Kisebbségi Önkormányzat

Elnök: Viola Éva
Križanićeva 7.
51 000 Rijeka

Verőce-drávamenti megye magyar kisebbségi képviselője

Szöllősi István
Novi Gradac 43.
33411 Újgrác (Novi Gradac)


Kisebbségi Önkormányzatok – VÁROSI SZINT

Pélmonostor Város Magyar Kisebbségi Önkormányzata

Elnök: Dr. Szicsájmov Ibolya
J. Bösendorfera 6.
31 300 Beli Manastir

Rijeka város magyar kisebbségi képviselője

Tórics Valéria
Jelačićev trg 1/IV
51000 Rijeka

Đakovo város magyar kisebbségi képviselője

Aleksza Magdolna
Đakovoi utca 13.
31400, Đakovo-Ivanovci


Kisebbségi Önkormányzatok – JÁRÁSI SZINT

Bellyei Járás Magyar Kisebbségi Önkormányzata

Elnök: Sárác János
Kis Ferenc b.b.
31 327 Kopács

Baranyaszentistváni Járás Magyar Kisebbségi Önkormányzata

Elnök: Pálinkás Krisztián
Srednja b.b.
31 322 Újbezdán

Darázsi Járás Magyar Kisebbségi Önkormányzata

Elnök: Sipos Sándor
Vladimira Nazora 2.
31306 Kiskőszeg

Erdődi Járás Magyar Kisebbségi Önkormányzata

Elnök: Móger László
Bartók Béla 5.
31 206 Dályhegy

Ernesztinovói Járás Magyar Kisebbségi Önkormányzata

Kelemen Dezső
Trg Hrvatskih branitelja 9.
31214 Szentlászló

Főherceglaki Járás Magyar Kisebbségi Önkormányzata

Elnök: Fejes László
Vijnac grada Vukovara 3.
31 302 Kneževo

Alapszervezetek

 

1. HMDK Isztriai Megyei Egyesület, Púla

Cím: HR - 52000 Pula, Voltićeva 9.

Megbízott elnök: Lőcsei József

 

2. HMDK Split - Dalmát Megyei Egyesület, Split

Cím: HR - 21000 Split, Cesta mira 3.

Elnök: Kollár István

 

3. HMDK Tengermelléki - Fennsík Megyei Egyesület, Rijeka

Cím: HR - 51000 Rijeka, Jelacicev trg 1/IV

Elnök: Viola Éva

 

4. HMDK Sibenik-Kníni Megyei Egyesülete, Sibenik

Cím: HR - 22000 Šibenik, Njegoš tér 2e.

Elnök: Horvát-Medurić Erzsébet

 

5. HMDK Verőce-Drávamenti Megyei Egyesülete, Újgrác

Cím: HR - 33411 Újgrác (Novi Gradac), Novi Gradac 43.

Elnök: Szöllősi István

 

6. HMDK Erdődi járás

Cím: 31226 Dályhegy (Dalj Planina), Tóth János utca 101

Elnök: Pap Tibor

 

7. HMDK Pélmonostor

Cím: HR - 33100 Pélmonostor (Beli Manastir), Josipa Bösendorfera 6.

Elnök: Jankovics Róbert

 

8. HMDK Kiskőszeg (Batina)

Cím: HR - 31306 Batina, Vladimira Nazora 2

Elnök: Virág Tibor

 

9. HMDK Szentlászló

Cím: HR - 31214 Szentlászló (Laslovo), Trg Hrvatskih branitelja 9.

Elnök: Kelemen Dezső

 

10. HMDK Kopács

Cím: HR - 31327 Kopács (Kopačevo), Kis Ferenc utca 13.

Elnök: Cickai Csaba

 

11. HMDK Bellye

Cím: HR - 31327 Bellye (Bilje), Kralja Tomislava 46.

Elnök: Varga Gábor


12. HMDK Várdaróc

Cím: HR - 31327 Várdaróc (Vardarac), Petőfi Sándor 208.

Elnök: Micheli Zsolt

 

13. HMDK Laskó

Cím: HR - 31328 Laskó (Lug), Petőfi Sándor utca 14

Elnök: Déra Nándor

 

14. HMDK Sepse

Cím: HR - 31309 Sepse (Kotlina), Glavna 2.

Elnök: Rabbi Ferenc

 

15. HMDK Csúza

Cím: HR - 31308 Csúza (Suza), Maršala Tita 21.

Elnök: Kozár József

 

16. HMDK Vukovár- Szerémségi Megyei Egyesülete

Cím: HR - 32000 Vukovár, Stanka Vraza 19.

Elnök: Jakumetovics Rozália

 

17. Krk Szigeti Magyarok Egyesülete

Cím: HR - 51500 Krk, Bok od Brozica 20.

Elnök: Hajdú Lajos

 

 

Tagszervezetek

 

1. A HMDK csúzai Csárdás Ifjúsági Népi Tánccsoportja, Csúza A HMDK csúzai Csárdás Ifjúsági Népi Tánccsoportja, Csúza

Szakmai vezető: Ognjenović Kettős Zsuzsanna

Koreográfus: Kiss Gábor

Cím: HR - 31308 Csúza (Suza), M. Tito utca 97.

Elnök: Fica János

 

2. Jókai Mór Magyar Kultúregyesület, Csúza Hajnalcsillag népi gyermek táncegyüttes

Hajnalcsillag népi gyermek táncegyüttes

Szakmai vezető: Ognjenović Kettős Zsuzsanna

Cím: HR - 31308 Csúza (Suza), Petőfi Sándor 13.

Elnök: Kováts Zsuzsanna

 

3. Arany János Magyar Kultúregyesület, Kopács

Alfalusi Vegyes Kar Alfalusi Vegyes Kar

Szakmai vezető: Ognjenović Kettős Zsuzsanna

Cím: HR - 31327 Kopács (Kopačevo), Kiss Ferenc utca 1.

Elnök: ifj. Varga József

 

Tavirózsa népi gyermektáncegyüttesTavirózsa népi gyermek táncegyüttes

Szakmai vezető: Ruzsicska Ilonka

Koreográfus: Kövesi Nagy Éva

Cím: HR - 31327 Kopács (Kopačevo), Kiss Ferenc utca 1.

Elnök: ifj. Varga József

 

KAZ - Kopácsi Alkalmi Zenekar KAZ

Szakmai vezető: Barga Bajomi Tímea

Cím: HR - 31327 Kopács (Kopačevo), Kiss Ferenc utca 1.

Elnök: ifj. Varga József

 

4. Petőfi Sándor Magyar Kultúregyesület, Dályhegy

Bokréta népi táncegyüttes

Bokréta népi táncegyüttes

Szakmai vezető: Hugyik Irénke

Koreográfus: Hózsa Gál Gizella

Cím: HR - 31206 Erdőd (Erdut), Ivan Bakić utca 37.

Elnök: Hugyik Imre

 

5. Petőfi Sándor Magyar Kultúregyesület, Laskó Lask---kankalin

Kankalin népi táncegyüttes

Szakmai vezető: Ognjenović Kettős Zsuzsanna

Koreográfus: Kiss Gábor

Cím: HR - 31328 Laskó (Lug), Petőfi Sándor utca 114 a

Elnök: Vajda Kovács Etelka

 

6. Várdaróc Magyar Kultúregyesület, Várdaróc Daróca népi táncegyüttes

Daróca népi táncegyüttes

Szakmai vezető: Lovrić Anita

Cím: HR- 31327 Várdaróc (Vardarac), Petőfi Sándor 208.

Elnök: Micheli Zsolt

 

7. Újbezdán Magyar Kultúregyesület, Újbezdán Szivárvány Népdalkör

Szivárvány Népdalkör

Szakmai vezető: Dingó József

Kubikos Zenekar

Szakmai vezető: Dudás István

Cím: HR - 31322 Újbezdán (Novi Bezdan), Srednja bb.

Elnök: Ružić Piroska

 

8. „Petőfi Sándor“ Magyar Kultúregyesület, Szentlászló Szentlászlói menyecske népi táncegyüttes

Ifjúsági népi táncegyüttes

Szakmai vezető: Egyed Tibor és Palizs Egyed Mária

Koreográfus: Kiss Gábor

 

Menyecske népi táncegyüttes Szentlászlói ifjúsági népi táncegyüttes

Szakmai vezető: Lapis Ibolya és Gyökemati Hajnalka

Koreográfus: Kiss Gábor

 

Gyermek népi táncegyüttesSzentszl-3

Szakmai vezető: Kelemen Dávid és Valéria

Cím: HR - 31214 Szentlászló (Laslovo), Zadružna 22.

Elnök: Lápis János

 

9. „Petőfi Sándor“ Magyar Kultúregyesület, Ivanovci Gorjanski Ivanovci ifjúsági népi táncegyüttes

Ifjúsági népi táncegyüttes

Szakmai vezető: Aleksza Magdolna

Koreográfus: Szerecz Gábor és Wéber Béláné

Cím: HR – 31400 Đakovo-Ivanovci Gorjanski, Đakovoi utca 13.

Elnök: Aleksza Magdolna

 

10. A Lacházi járás Ady Endre Magyar Kultúregyesülete, Haraszti Pitypang népi gyermektánc együttes

Pitypang népi gyermektánc együttes

Szakmai vezető: Kelemen Melánia

Cím: HR – 31404 Haraszti (Hrastin), Petőfi Sándor 12.

Elnök: Kelemen János

 

11. HMDK Verőce-Drávamenti Megyei Egysülete, Újgrác Aranyeső népi táncegyüttes

Aranyeső népi táncegyüttes

Szakmai vezető: Szöllősi István

Cím: HR - 33411 Újgrác (Novi Gradac), Novi Gradac 43

Elnök: Szöllősi István

 

12. Vukovári Magyarok Egyesülete, Vukovár Őszirózsa Népdalkör

Őszirózsa Népdalkör

Szakmai vezető: Kefer Veronika

Cím: HR – 32000, Vukovar, Stanka Vraza 19.

Elnök: Jakumetović Rozália

 

13. Szivárvány Nőegylet, DarázsSzivrvny-Darzs

Cím: HR – 31305, Darázs (Draž), Planinska 71.

Elnök: Mikusa Julianna

 

14. Kórógy Magyar Hagyományőrző Egyesület, KórógyAranycsrds

Aranycsárdás Zenekar

Vezető: Cserepes Zoltán

Cím: HR – 31214, Kórógy (Korođ), Pőfi Sándor 37.

Elnök: ifj. Cserepes Zoltán

 

 

15. Ójánkovaci Művlődési és Kultúregyesült, Ójankovac Ójánkovaci Művlődési és Kultúregyesült

Cím: HR – Ójankovac (Stari Jankovci), Dr, Franje Tuđmana 61.

Elnök: Nović Sándor

 

16. Cernai járási Magyarok Egyesülete, Cerna

Elnök: Zsivics László

 

 

17. Ács Gedeon Ifjúsági Egyesület, Csúza

Cím: HR – 31308 Csúza (Suza), M. Tita 2M.

Elnök: Bosnyák Tamás

 

 

18. Baranyai Magyar Katolikus Nőegylet, Pélmonostor negylet

Cím: HR - 31300 Pélmonostor (Beli Manastir), Bösendorfer utca 6.

Elnök: Bábli Mária

 

ORSZÁGOS SZAKMAI SZERVEZETEK:

Horvátországi Magyar Újságírók Szövetsége

Cím: Kneza Trpimira 23., 31 000 Eszék/Osijek

Elnök: Kriják Krisztina

 

Horvátországi Magyarok Ifjúsági Közössége

Cím: Kneza Trpimira 23., 31 000 Eszék/Osijek

Elnök: Déra Nándor

 

Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma, Eszék

Cím: HR – 31 000 Eszék (Osijek), Drinska 12 a.

Elnök: Csapó Nándor