HMDK-székház avató és központi rendezvény Bellyén

  • Kategória: Hírek

Egy családi ünnep a mai, nemzetünk egyik családjának, a horvátországi magyarságnak az ünnepe – mondta vasárnap a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége bellyei székházának ünnepélyes átadásán Répás Zsuzsanna, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára.

A HMDK országos szervezete a magyar kormány 40 millió forintos támogatásából vásárolta és újította föl a Bellye főutcáján álló kétszintes épületet. A saját tulajdonú székházban tavaly az év elején kezdődött meg az érdekvédelmi munka. Több irodahelyiséget is kialakítottak a házban, amelyet a szervezet keretein belül működő egyesületek használhatnak. Itt bonyolítják le a magyar állampolgársággal kapcsolatos ügyintézést, valamint konzuli fogadónapokat is tartanak benne.

Az épületet a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége március 15-i központi rendezvénye keretében adták át hivatalosan.

A székházavató ünnepség vendégeit Jankovics Róbert, a HMDK ügyvezető elnöke köszöntötte, majd átadta a szót Répás Zsuzsannának, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkárának.

Egy régóta várt és remélt alkalomból gyűltünk ma össze, egy kicsiny, de hűséges közösség, a horvátországi magyarság örömét megünnepelni. Egy nappal vagyunk március 15-e után, amely az összmagyarság egyik leginkább közös ünnepe. Közös örömünk ez a mai esemény is, egy régi álom beteljesülése, hogy megnyithatjuk a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének a székházát” – mondta Répás Zsuzsanna.

A helyettes államtitkár beszédében azt is leszögezte, biztos benne, hogy ez a hely olyan lesz, amilyennek megálmodói eltervezték: a beszélgetések, a találkozások otthona. „Nem intézet, központ, vagy hivatal, hanem a mindennapi élet színtere, ahol természetes a jövés-menés, és ahol minden horvátországi magyar segítségre, ismerősre, barátra talál. Akár zene csendül fel, akár vers szólal meg falai között, akár közéleti tanácskozás vagy tájékoztatás veszi kezdetét, itt magyarok mindig hallani és érteni fogják egymás szavát” – szögezte le Répás Zsuzsanna.

Az épület jelentőségét méltatva Jakab Sándor, a HMDK elnöke is kijelentette: a horvátországi magyarság 22 év után, mivel megalakulása óta csak albérlő volt, most végre otthonra lelt. Megköszönte a magyar kormánynak, hogy segítette az érdekvédelmi szervezet eddigi munkáját, majd hozzátette: a most átadott HMDK-székház minden magyar otthona lesz.

Eszék-Baranya megye képviseletében Željko Kraljičak zsupánhelyettes szólt az egybegyűltekhez. Hangoztatta, fontos a ragaszkodás gyökereinkhez, hagyományaink ápolása, ehhez pedig szükségesek a kellő eszközök és a megfelelő feltételek. Kiemelte, hogy a megye és a magyar szervezet közötti együttműködést eddig is jó volt, és a továbbiakban is támogatják a HMDK munkáját, törekvéseit.

Željko Cickaj, a Bellyei járás elöljárója is a horvát-magyar együttműködés jó példájáról beszélt, kijelentette, örül annak, hogy a HMDK abban a járásban nyitotta meg székházát, ahol nagy számban élnek magyarok.

A beszédek után Répás Zsuzsanna és Jakab Sándor közösen vágták át a nemzetiszínű szalagot, és ezzel hivatalosan is átadták rendeltetésének a HMDK-székházat.

 

Koszorúzás és alkalmi műsor történelmünk egy mérföldköve előtt

A székházavató után tartották meg a HMDK március 15-i központi megemlékezését az 1848-as emlékhellyel büszkélkedő Csúzán. A református temetőben, Ács Gedeon sírjánál Varga György csúzai református lelkipásztor beszélt Kossuth tábori lelkészének életútjáról, majd sorra helyezték el koszorúikat a sírnál a horvátországi magyar szervezetek, a magyarországi Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Nemzetpolitikai Államtitkársága, a zágrábi magyar nagykövetség, az eszéki magyar főkonzulátus, a pécsi Határon Túli Magyarságért Alapítvány, Pécs városa és Egerág település képviselői.

Nemzeti imádságunk eléneklése után visszaindultak a helyi kultúrotthonba, hogy az ottani Kossuth-dombormű előtt is leróják tiszteletüket.

Az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc kezdete jelképpé vált, amely nemzetünk szabadságszeretetét, szabadság utáni vágyát fejezi ki. A koszorúzási ünnepséget követő alkalmi műsor is ennek a történelmi eseménynek a szellemét kívánta megidézni.

A kultúrműsor elején, himnuszok elhangzása után elsőként dr. Iván Gábor zágrábi magyar nagykövet ismertette Orbán Viktor magyar miniszterelnök levelét „Ez a nap a magyarok napja. A magyar nemzet 1848. március 15-én kinyilvánította összetartozását, kinyilvánította, hogy a saját útján akar járni, irányítani akarja a saját életét és szabadságot akar, hogy maga dönthessen saját ügyeiben. Ma már van saját nemzeti alaptörvényünk, van saját nemzeti gazdaságpolitikánk, amely révén a magunk lábán állunk, egyesítjük a világban szétszórt nemzetünket és vannak saját erőből megvalósított eredményeink, amelyeket senki sem kérdőjelez meg. Az előttünk álló április 6-i parlamenti választás történelmi lehetőség mindannyiunk számára, beléphetünk a magyar nemzet új korszakába, amelyet az elmúlt évek erőfeszítéseivel teremtettünk meg. A most létrejövő Országgyűlés hivatalosan is nemzeti parlament lesz, a magyar nemzet egészét fogja képviselni” – állt többi között a levélben.

A ’48-as események üzenetével vont párhuzamot beszédében Jakab Sándor, a HMDK elnöke is.

A rendezvény díszvendége, Répás Zsuzsanna, a nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár ünnepi beszédében az a drávaszögi és szlavóniai ’48-as hősök erényeit ecsetelte kiemelve:

Merítsen ma erőt minden március 15-ét együtt ünneplő Kárpát-medencei magyar, hogy magunk is helytálljunk szülőföldünk megtartása és felvirágoztatása terén. Védjük meg anyanyelvünket, magyar közösségeinket, magyar intézményeinket! Tanulják a drávaszögi és szlavóniai magyar gyermekek magyar iskolában Petőfi és Vörösmarty verseit! Mert kötelez a hősöknek az ősi földért és az utódok szabadságáért kiontott vére!

De Blasio Antonio eszéki magyar főkonzul felszólalásában gratulált a szervezőknek, minden magyar egyesületnek, amiért megőrizték a múlt kincseit, ápolják és továbbviszik a magyar kultúrát.

Közel negyven éve ápolja a magyar népi éneket és egyházi éneket az Alfalusi Vegyes Kar és  minden évben alkalmi dalcsokorral készül március idusára. Egy március 15-i összeállítást hallhattunk az Újbezdán Kultúregyesület kórusától és zenekarától is. A csúzai Pódium Irodalmi Színpad tagjai is bemutatkoztak: Dobó Lilla és Sipos Tobiász verssel, Rómer Edina, Fica Kornélia és Jaksity Anasztázia pedig énekükkel tették ünnepélyesebbé a műsort. A laskói Vajda Márk katonadalokat idézett meg. A HMDK csúzai Csárdás Ifjúsági Kultúregyesület néptánccsoportja ezúttal is remekelt, és az utánpótlás, a Hajnalcsillag gyermektánccsoport is színpadra lépett.

A székházavatót és a központi március 15-i műsort megtisztelte jelenlétével Pirityiné Szabó Judit, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Nemzetpolitikai Államtitkárságának főosztályvezetője, Bokor Béla, a pécsi Határon Túli Magyarságért Alapítvány elnöke, valamint Decsi István és Haffner Tamás Pécs város képviseletében.

Bővebben...
Feliratkozás az RSS csatornára