Hírek (24)

A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége Vidék- és Gazdaságfejlesztési Stratégiája

HMDK Gazdasági Stratégia

 

A HMDK Vidék- és Gazdaságfejlesztési Stratégiája megnyitható PDF-formátumban ITT!

Véleméyeket, javaslatokat a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címére várunk!

 

Bővebben...

A HMDK jelöltjeinek programja a 2016-os parlamenti választásokon

Untitled 1

Jakovics Róbert: „A horvátországi magyarság többet érdemel, mint ami jut neki Zágrábból. Ezért készek vagyunk harcolni.”

 

ÁLTALÁNOS PROGRAM

  • Együttműködés az Orbán Viktor vezette magyar kormánnyal, valamint a megalakulandó horvát kormánnyal.
  • Együttműködés a magyarok álttal lakott megyék, városok és járások vezetésével, nemzeti és európai forrásokból megvalósulandó projektek érdekében.

VÁRT EREDMÉNY: Új beruházások, új munkahelyek létrejötte. Középtávon fiataljaink egy részének visszajövetele külföldi munkahelyeikről szülőföldjükre.

 

RÉSZLETES PROGRAM

Gazdaságfejlesztés – mezőgazdászok, tejtermelők, állattenyésztők, gyümölcsészek, borászok, kisvállalkozók, idegenforgalommal foglalkozók részére:

  • Magyarországról: a HMDK Gazdasági programjának érvényesülése – 500 millió forint vissza nem térítendő támogatás 2017-ben (12 millió kúna).
  • Zágrábból – a horvátországi költségvetési lehetőségek minél jobb kihasználása a magyar gazdák és vállalkozók érdekében.

VÁRT EREDMÉNY: A magyar családok anyagi biztonságának megteremtése. Új beruházások, új munkahelyek létrejötte. Középtávon fiataljaink egy részének hazatérése külföldi munkahelyeikről.

 

Oktatás

  • Ahol a magyarság nagyobb közösségekben él:

o   Ingyenes magyar tankönyvek minden magyar iskolába járó diáknak minden
évben.

o   HMOMK – diákotthon kialakítása/létrehozása és annak működtetési feltételeinek
biztosítása zágrábi forrásból.

o   Óvodák létrehozása a magyar településeken.

  • A kis közösségekben élő magyaroknak:

o   ingyenes magyarnyelv-tanulás biztosítása (tanárok, tankönyvek),

o   tanulmányi kirándulások megszervezése,

o   anyanyelvápolás bevezetése, ahol arra igény van.

VÁRT EREDMÉNY: Minél több magyar diák az iskoláinkban, a magyar nyelv megőrzése Horvátországban.


Kultúra

Működési feltételek biztosítása minden olyen magyar egyesületnek, ahol valós munka folyik kultúránk, hagyományaink megőrzése érdekében – horvátországi és magyarországi források bevonásával.

VÁRT EREDMÉNY: A magyar kultúra, hagyományaink megőrzése Horvátországban.

Honvédők

Horvátországi Magyar Honvédek Egyesületének létrehozása és működtetési felételeinek biztosítása.

VÁRT EREDMÉNY: A horvátországi magyar honvédők státuszának erősítése, közösségünk Horvátország megvédésében való részvételének minél szélesebb körben való hirdetése.

 

jankovics 1185 x175

Bővebben...

Juhász esete az átíratásokkal

juhászsója

Mint ahogy már megszokhattuk választások előtt, a megbékélést hirdető MESZ-esek most is provokálnak, valótlanságokat állítanak azzal a céllal, hogy a HMDK-t minél rosszabb fényben tüntessék fel. Ezzel kapcsolatban Jankovics Róbert, a HMDK képviselőjelöltje a következőket nyilatkozta:

Emlékeztetőül, tavaly egyes MESZ-aktivisták – egyetlen bizonyíték nélkül – azt állították, hogy „a HMDK szurkálta ki a gumikat”, hogy „a HMDK zárta ki őket a kultúrotthonból” stb., az idén pedig azt sugallja az újságírókörökben nagy tiszteletnek örvendő HM Napló, hogy „átírásokkal” foglalkozunk.

Mindebből természetesen semmi sem igaz. Tehát, újfent provokálnak.

Itt még azért azt is megjegyzem, hogy a HMDK-ból az egész előző nyolc hónapban, a kormányalakítási és a későbbi időszakban senki sem foglalkozott sem a MESZ-szel, sem pedig Juhász szerepével mindebben, habár bőven lett volna mit kommentálnunk.

Mondhatni, a kutya sem ugatta meg őket.  Mind ez idáig magunkkal foglalkoztunk, tettük a dolgunkat, dolgoztunk magyarságunk érdekében.

Ezzel szemben mit tesznek ők? Ismét csak provokálnak. És ismételten egyetlen bizonyíték nélkül.

Mert mással nem tudnak foglalkozni, valódi tartalom nincs.

Hogy először és utoljára megválaszoljuk a provokáció tartalmát: a HMDK teljes mértékben elzárkózik attól és elítéli, hogy más nemzetiségű emberek hirtelen magyarnak vallják és át is íratják magukat, ha ez  erőszakkal vagy bármely tisztességtelen eszközzel történik. Amennyiben ilyen egyáltalán van.

Ha már a konkurencia ilyen témát is felvet a közvélemény előtt – tudva, hogy jelölt-státuszomból adódóan betekintésem van a választói névjegyzékbe –, fontosnak tartom elmondani, hogy őszintén megdöbbentem sok-sok olyan személyen, akik magukat magyarnak vallják pl. Grubišno Polje helységben, ahol köztudottan a MESZ jelöltjei tarolnak a választásokon, és akik – az ottaniak elmondása szerint – nem igazán rendelkeznek magyar gyökerekkel, de ettől akár még tánccsoportot is vezethetnek.

De még ilyen személyek esetében sem jutott volna eszembe azt állítani, hogy ezek az emberek netán azért lettek magyarnak beírva, mert mondjuk a MESZ vezetői követelték volna ezt tőlük, és hogy Juhászra fognak szavazni. Ilyen gondolat egyáltalán nem fordult meg a fejemben. Nem tudhatom, miért vallották ezek az emberek magukat magyarnak, és azt sem tudhatom, hogy ezek a személyek kire fognak szavazni szeptember 11-én. Csak sejtem.

A HMDK ilyennel sosem foglalkozott. Lehet, hogy épp ezért veszítettünk el választásokat…

Bővebben...

„A horvátországi magyarság többet érdemel, mint ami jut neki Zágrábból”

jankovics
Szeptember 11-én előrehozott parlamenti választásokat tartanak Horvátországban, amelyen a többségi nemzet képviselői mellett a kisebbségi parlamenti képviselőket is újraválasztjuk. Ami bennünket, horvátországi magyarokat illet, köztudott, hogy a MESZ Juhász Sándort, a HMDK pedig Jankovics Róbertet jelölte erre a meghatározó fontosságú tisztségre. Lapunk munkatársa Jankoviccsal beszélgetett.
Amennyiben mandátumot szerzel, melyek lesznek a legfontosabb céljaid, feladataid?

Mindenekelőtt a horvátországi magyarok problémáit szeretném képviselni Zágrábban, a száborban és az összes hivatalnál – szemben az előző mandátumban bennünket képviselő Juhász Sándorral, én nem az általános (párt)politikai ügyekkel foglalkoznék képviselőként, hanem elsősorban a választóink mindennapi problémáinak az orvoslásával, amelyeket gyakran országunk adminisztrációja tesz megoldhatatlanná. Természetesen közösségünk problémái lennének a legfontosabbak,  a falvainkban megteremthető új munkahelyek nyújtotta lehetőségek, mezőgazdászaink, borászaink gazdasági helyzetének a javítása, valamint művelődési életünk, oktatási rendszerünk és a nyelvhasználat feltételeinek az erősítését, gyarapítását tűztem ki célomul.

Hol látod az eszközöket mindezekre?

Zágrábban számtalan kihasználatlan lehetőséget látok, hiszen az országos költségvetésre már nem szabad csupán művelődési lehetőségeink fejlesztésének az eszközeként tekinteni, hanem minden olyan lehetőségre fel kell hívni a gazdáink, borászaink, a munkanélküliek figyelmét, amelyekből továbbépíthetik, előrébb segíthetik önmagukat és közösségünket. Ezt csak úgy lehetne elérni, ha olyan képviselőnk volna, aki mögött egy erős, magyar érzelmű közösség áll, őt pedig mindez érdekli is és hajlandó e mögé munkát tenni. Tudom, hogy mire vállalkozom, és amennyiben bizalmat kapok a választáson, úgy érzem, kellő erőm, munkabírásom, tudásom és tapasztalatom van ahhoz, hogy mindezeket Zágrábban meg is valósítsam. Mindemellett sok ügyben számítok a magyar kormány segítségére is, amelynek a HMDK a horvátországi partnere. Itt elsősorban a nemsokára számunkra is beinduló gazdaságfejlesztési programra gondolok, amelyre anyaországunk kormánya a jövő évi országos költségvetésben több mint 12 millió kúna vissza nem térítendő támogatást hagyott jóvá gazdáink és vállalkozóink számára. Ez egy olyan méretű segítség lehet közösségünknek, amely sok szempontból meghatározó lehet fiataljaink itthon tartásában a következő években.

Sok szó esett az előző hónapokban közösségünk megosztottságáról és annak esetleges felszámolásáról. Mit tennél ennek érdekében, ha alkalmad lenne képviselőként a száborba kerülni?

Ez tűnik a legnehezebb feladatnak. Sok olyan esemény volt, amely a mai helyzetet kialakította. Ezek olyan sérelmeket okoztak, amelyek jó része ténylegesen orvosolhatatlan. Ott kell megtenni mindent, ahol erre lehetőség van. De mindezt nehezíti az önmagát az egység bajnokaként hirdető Juhász Sándor, aki nemrég sajtótájékoztatóján úgy nyilatkozott, hogy a megosztottságot csak úgy lehet orvosolni, ha „Jakabot és Jankovicsot félreteszik”. Gondolom, ezt a nyilatkozatát is a leendő egység nevében tette… Mi nem mondjuk azt, hogy az egység felé vezető út a MESZ-elnöknek a félreállításával kezdődik, mert ez nem a mi ügyünk. A MESZ választ magának elnököt, és mi ezt tiszteletben tartjuk. Azt leszögezhetjük, hogy a HMDK eddig az egyetlen szervezet, amely legalább a politikai együttműködés érdekében valamit lépett. Az alábbiakra gondolok.

  • Abban bízva, hogy az együttműködés első lépése lehet, a HMDK által támogatott három járási képviselő 2009 májusában a Bellyei Járási Tanács elnökének a MESZ akkori politikai titkárát, Tokai Istvánt támogatta. Ha nem ezt tesszük, Tokai sosem lett volna a tanács elnöke. Ahelyett, hogy ez az együttműködés kezdete lett volna, olyan kampány indult ellenünk a MESZ hetilapjában, amely túltett minden józan ember tűrőképességén.
  • Abban bízva, hogy az együttműködés leendő útját egyengetik, a HMDK által támogatott megyei és járási képviselők 2008-tól hívják folyamatosan a MESZ-es megyei képviselőket és megyei magyar önkormányzatok elnökeit, hogy csatlakozzanak az Országos Magyar Koordinációhoz. Ezt az együttműködést hirdető MESZ nyolc éve elhárítja, és ürügyeket keres, hogy ne csatlakozzon a kezdeményezéshez. Így a jelenlegi országos koordinációt is csak a HMDK-s megyei önkormányzatok és képviselők alakították meg, Zágráb város magyar kisebbségi önkormányzatával karöltve.
  • A rendkívül szoros kimenetelű tavalyi parlamenti választást követően, mielőtt meghozta volna a horvátországi összmagyarságot érintő döntést, hogy kit fog támogatni a kormányalakításnál, Juhász Sándor nem kérte ki a véleményünket a parlamenti választások után, csupán a MESZ-re hagyatkozott, habár a különbség 0,23 százaléknyi volt mindössze. És még sorolhatnám.

És még azt is ki kell emelni, hogy amíg a MESZ-es újság a HMDK-t „a Fidesz talpnyalóinak” nevezi, nem tudom, hogyan teremthetünk egységet bármely szinten. A HMDK büszke partnere a magyar kormánynak, amelynek olyan miniszterelnöke van, mint Orbán Viktor. Mi ezt a partnerséget büszkén vállaljuk a horvátországi magyarság nevében és érdekében.

A helyettesed dr. Szántó Tibor lesz?

Így van. A HMDK-ban fontosnak tartjuk az ő politikai tapasztalatát, hiszen ő már volt parlamenti képviselő, nagy a tekintélye magyarságunk körében, de szakmai körökben is. Szerintem dr. Szántó jó választás volt a HMDK elnöksége részéről, és ezúton is köszönöm neki, hogy vállalta ezt a kihívást.

Mit üzensz a választóknak a hivatalos kampány kezdete előtt?

Szeptember 11-én legyünk bátrak, vállaljuk fel magyarságunkat, a szavazóhelyen kérjük a magyar szavazócédulát. Miután kezünkben a magyar szavazólap, felelősséggel gondoljuk át, hogy elégedettek vagyunk-e azzal a helyzettel, amelybe közösségünk jutott Juhász Sándor hároméves szábori mandátuma alatt? Aki elégedett a helyzetünkkel, az nyugodtan karikázza be ezúttal is a MESZ elnöke előtti számot. De az a sok horvátországi magyar, aki tisztában van azzal, hogy a helyzetünk romlott Juhász mandátuma alatt, akik látják és tudják, hogy rossz úton vagyunk, akik látják, hogy az előző három Juhász Sándor-os év közösségünknek semmi jót nem hozott, azok szeptember 11-én szavazzanak a változásra és arra, hogy új szelek kezdjenek el fújni a horvátországi magyarság háza táján. Ha bizalmat kapok, én kész vagyok ennek a változásnak a legfőbb kezdeményezője és kivitelezője lenni.

 

Balázs-Piri Zoltánnal

abban egyeztünk meg, hogy ő többet tud segíteni úgy, ha nem a helyettesem. Hosszú beszélgetésünket követően elfogadtam érvelését, és bízom benne, hogy a zágrábi magyarok támogatása céljaink elérése érdekében még nagyobb lesz, mint volt tavaly novemberben – mondja Jankovics Róbert.

 

Egy hét alatt a HMDK jelöltjeit több mint 1500 horvátországi magyar támogatta aláírásával. - Köszönjük szépen! Biztos vagyok abban, hogy kiérdemeljük ezt a nagy bizalmat. Elnézést kérünk mindazoktól, akikhez ebben az egy hétben nem jutottunk el - mondta Jankovics Róbert.

Egy hét alatt a HMDK jelöltjeit több mint 1500 horvátországi magyar támogatta aláírásával.
– Köszönjük szépen! Biztos vagyok abban, hogy kiérdemeljük ezt a nagy bizalmat. Elnézést kérünk mindazoktól, akikhez ebben az egy hétben nem jutottunk el – mondta Jankovics Róbert.

Bővebben...

Ingyen tankönyvek a HMDK-tól

07 könyvek
 
A HMDK-nak mindig is szívügye volt a magyar oktatás, ezért szervezetünk vezetősége a napokban úgy döntött, hogy minden magyar iskolába járó, magyarul tanuló diáknak megvásároljuk a magyar nyelvű tankönyveket – közölte Jankovics Róbert, a HMDK ügyvezető elnöke.

Horvátországban magyar tannyelvű intézménybe az óvodától a középiskoláig közel 400 gyermek jár, további mintegy kilencszáz úgynevezett anyanyelvápolásként, heti néhány órában tanulja a magyar nyelvet, kultúrát, néptáncot. A rossz születési mutatókon túl ennek az is oka, hogy egyre több szülő inkább horvát, mint magyar tagozatra íratja a gyermekét.

A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége mindig is kiemelt fontosságúként kezelte a horvátországi magyar oktatásügyet, mert azt megmaradásunk egyik zálogának tartja. Hat évvel ezelőtt a HMDK volt az, amely először részesítette beiskolázási támogatásban a magyar iskolába iratkozó elsősöket, ezt folytatja azóta is a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma.

Jankovics

Jankovics Róbert, a HMDK ügyvezető elnöke azt mondja, dicséretre méltó a pedagógusszervezet munkája, amely idén is folytatja beiskolázási programját.

– Évről évre a legnagyobb tétel a szülőknek az iskolakezdéskor a tankönyvek megvásárlása, ezért a legutóbbi ügyvezető elnökségi ülésünkön úgy döntöttünk, hogy a magyar általános iskolákban magyarul tanulókat azzal is jutalmazzuk, hogy megvásároljuk számukra az összes magyar nyelvű tankönyvet. Sokan megkerestek bennünket ez ügyben az utóbbi időben a vörösmarti, sepsei, csúzai, újbezdáni, laskói, kopácsi, várdaróci, kórógyi és az eszéki iskolákban tanuló diákok szülei közül, de sajnos csak mostanra teremtődött meg a dolog anyagi háttere – fejtette ki Jankovics Róbert, aki hozzátette azt is, hogy ez a támogatás legalább 230 diákot érint.

Erről a napokban már értesítették a magyar nyelven működő általános iskolák igazgatóit is, akiket arra kértek, tájékoztassák a szülőket, hogy a magyar tankönyvek – a HMDK jóvoltából – mindenki számára ingyenesek lesznek a 2016-17-es tanévben.

– A tankönyveket a HMDK bankszámlájára nemrég átutalt, a szervezet elleni sokadik rágalmazásért a független horvát bíróság által ismételten jogerősen megítélt tetemes MESZ-es kártérítésből fizetjük ki – tette hozzá Jankovics.

Bővebben...

A HMDK a Jankovics-Szántó „párost” indítja a szeptemberi választáson

szanto jankovics

Szeptember 11-én előrehozott parlamenti választások lesznek hazánkban, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének az elnöksége Jankovics Róbertet és dr. Szántó Tibort tartja a legmegfelelőbbeknek arra a feladatra, hogy a horvát száborban az összmagyarság érdekeit képviseljék.

Szeptember 11-én lesz az előrehozott parlamenti választás - jelentette be 2016. július 16-ai közleményben Kolinda Grabar-Kitarović köztársasági elnök asszony. Az előrehozott választásokra azért kerül sor, mert megbukott Tihomir Orešković kormánya a jobbközép koalícióban – Horvát Demokrata Közösség (HDZ) és Híd Függetlenek Listája – bekövetkezett szakadás miatt.

A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének elnökségi határozata értelmében a szervezet színeiben a Jankovics Róbert–dr. Szántó Tibor „páros” indul a magyar kisebbség számára fenntartott egy képviselői helyért.

Jankovics Róbert fiatal, tehetséges és agilis személy, aki – korábban mint a HMDK országos titkára, majd ügyvezető elnöke és önkormányzati képviselő – nem kis tapasztalattal, gyakorlattal és ismeretekkel rendelkezik a kisebbségi érdekvédelem terén. Mindezt számtalan alkalommal bizonyította is.

Alapító tagja a Pélmonostor Magyar Kultúregyesületnek, a HMDK pélmonostori szervezetének, ez utóbbinak korában alelnöke, második mandátumban pedig elnöke. Több éven keresztül a magyarigazolvány-iroda vezetője. 2003-tól a HMDK országos szervezetének titkára, 2010-től ügyvezető elnöke. 2003-2006: az Eszék-Baranya megyei Magyar Kisebbségi Önkormányzat titkára, 2006-tól 2008-ig elnöke, 2015-től pedig tagja. 2003-tól 2007-ig tagja volt Pélmonostor város magyar kisebbségi önkormányzatának is. 2005-től Pélmonostor város elöljáróságának a tagja, 2009-től Pélmonostor Városi Tanácsának a tagja.

Dr. Szántó Tibor pedig már egy parlamenti ciklusban méltó képviselője volt magyar közösségünknek a horvát száborban. Közéleti szerepvállalása is közismert. 1993-tól a HMDK tagja és elnökségi tagja, 1993-2001 között Eszék Város Tanácsának tagja, jelenleg is a Rákbetegség korai felfedezése elnevezésű nemzeti program koordinátora, az Eszéki Rákellenes Liga elnökségi tagja, a Nemzeti Egészségügyi Lap és a Horvát Közegészségügyi Magazin szerkesztőségi tagja.

Mindkét jelölt, megköszönve a bizalmat, ígéretet tett, hogy megválasztásuk esetén magyarságunkat méltóképpen és eredményesen fogják képviselni, és addig is felelősséggel látnak el minden rájuk bízott feladatot.

 

Bővebben...

Lesz országos magyar kisebbségi koordináció!

2016 orszagos magyar koordinacio Zagrab

Az előzőleg beharangozottak szerint, Zágráb város Magyar Kisebbségi Önkormányzatának a meghívására vasárnap került sor a megválasztott megyei magyar kisebbségi önkormányzatok elnökei és a megyei magyar képviselők részvételével tartott egyeztető ülésre.

A meghívásnak a házigazda Zágráb város Magyar Kisebbségi Önkormányzatának képviselőin, Balázs Piri Zoltánon és Guzsvány Józsefen kívül Jakumetović Rozália, a Vukovár-Szerém megyei Magyar Kisebbségi Önkormányzat elnök asszonya, valamint Tripolszky Anikó Split-dalmát, Viola Éva Tengermelléki-fennsíki, Szőlősi István Verőce-Dráva menti és Berkes Imre Zágráb megyei magyar képviselők tettek eleget.

A vasárnapi ülésen megegyezés született több fontos, az Országos Magyar Koordináció működését illető ügyben is, mint amilyen az alapszabály szövege, a jövőbeli vezetőség összetétele, valamint az ünnepélyes megalakulás dátuma.

- Először vettem részt ezen a magos fórumon, és nagy öröm számomra, hogy a Vukovár-Szerém megye területén élő magyarokat képviselhettem. Nagyon fontosnak tartom a zágrábiak kezdeményezését. Az elhangzottak alapján bízom benne, hogy sikeres lesz az együttműködés. Mindannyian támogattuk Balázs-Piri Zoltánt, Zágráb város magyar kisebbségi önkormányzatának elnökét, hogy – amennyiben kötelezettségei megengedik – ő vállalja az országos magyar koordináció elnöki tisztségét. A jelenlévő hat megyei önkormányzat és a megyei képviselők mind aláírtuk az országos koordinációhoz való csatlakozási nyilatkozatot, és megegyeztünk, hogy ha nem lesz valamilyen előreláthatatlan esemény, március 11-én ünnepélyes keretek között, közelgő nemzeti ünnepünk alkalmából fogjuk hivatalossá tenni a grémiumot - nyilatkozta Jakumetović Rozália, aki a megegyezés szerint az országos magyar koordináció alelnöki tisztségét fogja betölteni.

Az országos magyar koordinációval szemben nagy elvárásai vannak Berkes Imrének, Zágráb megye magyar kisebbségi képviselőjének is.

- Nagyon fontosnak tartom a beszélgetést, különösen az alapszabály és a jövőbeli működési feltételekkel kapcsolatos megegyezést. Több helyen változtattunk az alapszabály-tervezeten is, de külön a Zágrábiak javaslatának örültem, hogy az Országos Koordináció hivatalos munkanyelve a magyar nyelv legyen. Ezt mindannyian támogattuk - nyilatkozta lapunknak Berkes Imre.

Viola Éva, a Tengermelléki-fennsíki megye magyar kisebbségi képviselője is ott volt az ülésen.

- Már tagja voltam annak az országos magyar koordinációnak, amely sikeresen működött 2007 és 2011 között. Az előző mandátumban viszont a MESZ által jelölt megyei önkormányzatok és megyei képviselők elegen voltak ahhoz, hogy blokkolják az Országos Magyar Kisebbségi Koordináció megalakulását és működését. Emiatt magyarázkodnom kellett a Fiumében élő többi kisebbségi csoporthoz tartozó ismerősömnek, nehéz volt megértetnem, hogy miért is nem alakult meg a 2011-2015-ös ciklusban az Országos Magyar Koordináció. Bízom benne, hogy a koordinációban végzett munkánkkal is hozzá tudunk majd járulni magyarságunk erőteljesebb képviseletéhez - nyilatkozta Viola Éva.

Tripolszky Anikó megyei magyar képviselő a Split-Dalmát megye területén élő magyarságot képviselte az ülésen.

- Ez az első mandátumom, megyénket az előző országos magyar koordináció munkájában elődöm, Fontányi Árpád képviselte. A zágrábi ülésen érdeklődéssel figyeltem a nálamnál ezen ügyekben jártasabb kollégáimnak a hozzászólásait, szerintem a kezdeményezés és a hozzászólások is konstruktívak voltak. Bízom benne, hogy munkánk sikeres lesz - nyilatkozta Tripolszky Anikó.

Szőlősi István már a negyedik mandátumban képviseli a Verőce-Dráva menti megye magyarságát.

- Voltam már az országos magyar koordináció tagja, így már tudom, hogy működik egy ilyen szervezet. Remélem, hogy sikeresebb lesz a tevékenységünk, mint az előző mandátumokban - nyilatkozta lapunknak Szőlősi István.

Az ülésre meghívást kaptak a MESZ által jelölt két megyei önkormányzat elnökei, illetve a három MESZ-es megyei képviselő is, de ők a vasárnapi ülésen nem jelentek meg.

 

Pismo namjere

 

Bővebben...

A legfiatalabb képviselőnk

09-Racsman-Dniel

A szerémségi Tompojevci járás újonnan megválasztott magyar képviselője, Racsman Dániel csak nemrég töltötte be 29. életévét, így ő a HMDK legfiatalabb választott képviselője. Azt mondja, a jelölést azért vállalta, mert elégedetlen volt kisszámú magyar közösségük eddigi képviseletével, ezért ígérete szerint mindent megtesz azért, hogy megszolgálja a bizalmat, és megfeleljen az elvárásoknak.

A Tompojevci járás Vukovár-Szerém megyében, mintegy 74 négyzetkilométeres területen alakult meg. A járáshoz Berak, Bokšić, Čakovci, Mikluševci és Tompojevci település tartozik. Ami a lakosság számát illeti, 1991 előtt közel 3300-an éltek összesen ezeken a településeken. A honvédő háborút követően sokan nem tértek vissza, így a 2011-es népszámlálási adatok szerint megfeleződött a lélekszám, és ma már csak 1500-an élnek a járásban. Ami a kisebbségeket illeti, a legtöbben a ruszinok vannak, rajtuk kívül szerbek és magyarok is élnek ott. Magyarnak 141-en vallották magukat. A május 31-ei kisebbségi önkormányzati választáson a választásra jogosultak 64 százaléka az urnákhoz járult. A szavazatok többségét Racsman Dániel, a HMDK jelöltje szerezte meg, így a Tompojevci járásban ő képviseli majd a magyarokat az elkövetkező négy évben.
- Elsősorban köszönöm a HMDK-nak, hogy kiállt mellettem, és hogy fiatal korom ellenére engem jelölt erre a megtisztelő feladatra. Őszintén szólva abban bíztam, hogy főlényesebben nyerek az ellenjelölttel szemben, de úgy gondolom, ez is jó eredmény. Ellenfelemnek, Sörfőző úrnak gratulálok – mondta Racsman Dániel, aki hozzátette azt is, hogy azért vállalta a jelölést, mert nem volt megelégedve azzal az iránnyal, amelybe szülőfaluja, Čakovci tart, ami a magyar kisebbség helyzetét illeti.
- Čakovciban sokan vagyunk ezzel így. Az eddigi választott képviselők ez ellen vagy semmit, vagy túl keveset tettek. Čakovcit csak szavazóbázisként használták. A HMDK-ban jó partnerre találtam, biztos vagyok benne, hogy a választási sikerem hozzásegít kis magyar közösségünk fejlődéséhez. Nagyon örülnék annak, ha a közeljövőben az anyaországból is ellátogatnának hozzánk, hogy személyesen is lássák, milyen gondokkal szembesülünk mindennapjainkban, és lehetőségeikhez mérten segítenék törekvéseinket. Kis közösség vagyunk, de meg akarunk maradni magyarként szülőföldünkön itt, a horvátországi Szerémségben – fejtette ki Dániel.
Dániel a Vukovár-Szerém megyei magyar kisebbségi önkormányzatba is bekerült, azt mondja, olyan emberek a tanács tagjai, akiket jól ismer, és tudja, hogy már eddig is sokat tettek a magyar kisebbség érdekében.
- A Vukovári Magyarok Közösségének és elnök asszonyuknak, Jakumetović Rozáliának különösen sokra becsülöm a tevékenységét, magyarságmegtartó munkájukat, úgy gondolom, hogy hasonlóképpen kellene Čakovciban is dolgozni – tette hozzá Racsman Dániel.
Konkrét tervei és elképzelései a jövőt illetően is vannak. Azt mondja, először a körülményeket szeretné megteremteni a munkájához.
- Egy irodára lenne szükségem, amelyben dolgozhatom, munkamegbeszéléseket tarthatok. Elsőként a Tompojevci járás és a HMDK vezetőségével szeretnék leülni. Tudom, hogy egy kisebbségi képviselő feladata nem az infrastrukturális feltételek megteremtése, de úgy gondolom, hogy ilyen irányú javaslatokat is tennem kell, mert ahhoz, hogy itthon megmaradjunk magyarnak, az ilyen feltételek létrehozására is szükség van. Így például nagyon fontos a  čakovci  ravatalozó befejezése, a temető kerítésének megoldása, a templom belső terének a felújítása, falunk további szépítése, valamint a faluban működő postahivatal bezárásának a megakadályozása. Ha adottak lesznek az általános feltételek, akkor egyre apadó magyar közösségünk tagjai se hagyják el településünket, és még sokáig ápolni, őrizni tudjuk magyar hagyományainkat itt, ahol már egyre kevesebb magyar szó hallatszik – vázolta a teendőket Racsman Dáinel.

 

 

Bővebben...
Feliratkozás az RSS csatornára